Najnižji mesečni znesek varčevanja:30 EUR
Način vplačevanja:Vplačila se izvedejo avtomatsko, prek direktne bremenitve SEPA in s tem nimate skrbi.
Vstopni stroški:Ni stroškov
Izstopni stroški:2,5 %; po petih letih ni izstopnih stroškov
  • Povprečni predvideni letni donos*:
  • 5 %
  • Priporočeno obdobje varčevanja:
  • 10 let ali več

Dostopen
znesek

Manjše
tveganje

Začasna
zamrznitev

* Donosi niso zagotovljeni in so lahko višji ali nižji od ocenjenih.

Naš prispevek k vašim načrtom!

Po enem letu varčevanja vam kot spodbudo nakažemo dodatno vplačilo v višini 20 evrov **. (velja za sklenitev do 31. 12. 2018) ** Vlagatelji, ki bodo do 31. 12. 2018 sklenili enega izmed paketov skladov in vanj do najpozneje 28. 2. 2020 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali, bodo prejeli dodatno enkratno vplačilo v paket skladov v višini 20 EUR. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možno izplačilo zneska v gotovini. Če vlagatelj sklene več paketov skladov oziroma bi lahko prejel več ugodnosti s strani KD Skladi, je upravičen le do toliko dodatnih vplačil oziroma morebitnih drugih ugodnosti, ki ne presegajo 42 EUR za posamezno ugodnost oziroma 84 EUR za vse prejete ugodnosti v posameznem koledarskem letu. Ne glede na navedeno je vlagatelj upravičen do največ treh dodatnih vplačil v več koledarskih letih. Znesek bo nakazan najpozneje do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil vplačan 12. obrok. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni mogoče, prav tako ni mogoče izplačilo obroka v gotovini. Vlagatelj ni upravičen do ugodnosti, v primeru če prekine vplačevanje na obstoječih varčevalnih paketih, kjer je že pridobil ugodnost in odpre nove varčevalne pakete.

Informativni izračun

Doba varčevanja
Mesečni vložek: 50 EUR
Privarčevana sredstva v paketu Popotnica za življenje

Rezultat izračuna

Kumulativni znesek vplačila – 50 EUR/mesec EUR
Povprečni predvideni letni donos* %
Privarčevana sredstva v paketu Popotnica za življenje EUR

* V informativnem izračunu je uporabljen predvideni povprečni letni donos 5%. Donos ni zagotovljen in je lahko višji ali nižji od ocenjenega.

Začnite varčevati že danes

Izračunajte, kolikšen znesek rabite za uresničitev svojega finančnega cilja.

Graf donosnosti

Prikazani so grafi donosov posameznega podsklada v paketu skladov in informativni kumulativni donos celotnega paketa skladov.

Od:

Do:


Struktura paketa skladov

Z varčevanjem v tem paketu sledite svetovnim trendom, saj KD Galileo in KD Prvi izbor ponujata globalno razpršitev naložb, dinamiko paketu pa dajeta sklada KD Novi trgi in KD Vitalnost. S prvim ste del uspešnih zgodb hitrorastočih trgov, ki z gospodarsko rastjo in višanjem življenjskega standarda uspešno dohitevajo razviti svet. Zgodbo paketa dopolnjuje sklad KD Vitalnost, ki sledi demografskim trendom in spremembam v načinu življenja.

Pridite na posvet k strokovnjaku

Zaupajte nam svoje želje, sprejemljivo stopnjo tveganja, višino sredstev, ki jih želite oplemenititi in čas, ki ga imate na voljo za plemenitenje. Tako bomo skupaj najlažje sestavili portfelj skladov ali pripravili varčevalni načrt za vas.

KD Skladi, d.o.o. © 2017