Prispevki

Mesečno poročilo KD Krovnega sklada za december 2017

Mesečno poročilo za december 2017

 

Naložbeni komentar – december 2017

Globalni delniški trgi so se decembra podražili. V letu 2017 so se najbolj obrestovale naložbe v delnice podjetij s trgov v razvoju, ki so pridobile več kot 20 %, merjeno z indeksom MSCI, izraženim v evrih. Evropski trgi so se v letu podražili več kot delnice v ZDA, kar je tudi posledica rasti vrednosti evra proti dolarju.

Delniški trgi v ZDA so z vidika evropskega vlagatelja v letu 2017 pridobili štiri in pol odstotka. Kljub temu, da sta v decembru tako S&P 500 kot Dow Jones dosegla svoja zgodovinska vrhova, je padec dolarja proti evru znižal donosnosti, merjene v evrih. V decembru so se najbolj podražile delnice v energetskem sektorju, kar je posledica višjih cen surove nafte. Poraženci so podjetja iz sektorja preskrbe. Pod večjim prodajnim pritiskom sta bili dve večji kalifornijski elektro podjetji, saj naj bi nosili odgovornost za povzročitev požarov, ki so pretresali to zvezno državo. Na panogo so negativno vplivale tudi višje obrestne mere, kajti dolg predstavlja velik delež v kapitalski strukturi teh podjetij. Fed je v skladu s pričakovanji na decembrskem zasedanju dvignila obrestno mero. Donosnost do dospetja 10-letne državne obveznice je na koncu meseca znašala 2,4 %, oziroma 5 bazičnih točk manj kot na začetku leta.

Evropske delnice so v letu 2017 pridobile več kot 7 %, merjeno z indeksom MSCI. Razlog je okrevanje evropskih gospodarstev in ekspanzivna monetarna politika centralne banke. ECB je na zadnjem srečanju ohranila obrestno mero nespremenjeno. Program odkupa obveznic bodo izvajali do septembra 2018 v višini 30 milijard evrov mesečno. Inflacija je v evroobmočju znašala po zadnjih podatkih 1,5 % na letni ravni, brezposelnost pa je v zadnjem delu leta padla pod 9 %. Donosnost do dospetja 10-letne nemške državne obveznice je na koncu meseca znašala 0,4 %. Tečaj evra proti dolarju je na koncu leta znašal 1,2 dolarja za evro.

V državah v razvoju so najvišjo rast zabeležile delnice na Kitajskem, in sicer več kot 30 odstotkov. Sledile so jim naložbe v Indiji, ki so pridobile okoli 20 odstotkov. Delnice v Rusiji so se pocenile za 12 odstotkov. Vsi donosi so merjeni z indeksi MSCI, izraženimi v evrih. Kitajsko gospodarstvo je po zadnjih podatkih raslo s 6,8-letno odstotno stopnjo, kar je bilo nad pričakovanji iz začetka leta.

Regijski delniški trgi so mesec zaključili dokaj nespremenjeno. Delnice v Sloveniji in Srbiji so pridobile okoli 3 odstotke, medtem ko se je največji trg v regiji, Romunija, malenkost pocenil.

 

Mesečno poročilo KD Krovnega sklada za oktober 2017

Mesečno porocilo za oktober 2017

 

Naložbeni komentar – oktober 2017

Globalni delniški trgi so se oktobra podražili za več kot tri odstotke. Najvišji donos so prinesle naložbe na trge v razvoju, in sicer več kot štiri odstotke, merjeno z indeksom MSCI, izraženim v evrih. Naložbe v ZDA so tokrat prinesle višje donose kot investicije v Evropi.

Po zadnjih podatkih je ameriško gospodarstvo rastlo z 2,3-odstotno letno stopnjo. Spodbudni podatki so prišli tudi s trga dela, saj se je stopnja brezposelnosti znižala na 4,1 odstotka, kar je najnižje po decembru 2000. Po raziskavah Univerze v Michiganu je zaupanje med potrošniki najvišje v zadnjih 13 letih, k čemu je prispevala tudi rast plač, ki je nad tremi odstotki na letni ravni. Med delniškimi naložbami so se najbolj podražila tehnološka podjetja, saj je nekaj velikih imen v sektorju prikazalo četrtletne rezultate nad pričakovanji trga. Donosnost do dospetja 10-letne državne obveznice se je v mesecu malenkost povišala in na koncu meseca znašala 2,38 %.

Delniške naložbe v Evropi so tokrat prinesle nekaj manj kot dva odstotka. Razlog za višjo rast ameriških delnic je tudi rast dolarja proti evru, saj je bil tečaj ob zaključku oktobra 1,165 dolarja za evro. Na tokratnem zasedanju Evropska centralna banka (ECB) v skladu s pričakovanji ni spremenila obrestne mere. Od januarja 2018 bo ECB odkupovala 30 milijard evrov obveznic na mesec. Z nakupi bodo nadaljevali do septembra 2018. Do zdaj je centralna banka odkupovala 60 milijard evrov na mesec. Inflacija v evroobmočju je oktobra znašala 1,4 %. Potrošniško zaupanje je po podatkih evropske komisije na najvišjem nivoju po globalni finančni krizi. Kazalec PMI v proizvodnem sektorju tudi kaže na optimizem, saj je indeks pri vrednosti 58,5 najvišje po letu 2011.

Na Japonskem si je premier Abe z zmago na volitvah zagotovil nov mandat. Trgi so se na nadaljevanje njegove t. i. ekonomije Abenomics odzvali z optimizmom in japonski delniški indeks NIKKEI je v mesecu pridobil okoli osem odstotkov.

Na trgih v razvoju smo beležili višje tečaje na Kitajskem in v Indiji, medtem ko so se delnice v Rusiji in Braziliji pocenile. Ruska centralna banka je znižala ključno obrestno mero za 25 bazičnih točk na 8,25 %.

Slovenski borzni indeks je mesec končal dokaj nespremenjeno, večjih sprememb tečajev ni bilo tudi na ostalih trgih v regiji.