Obvestilo o nameravani izvedbi pripojitev

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in Ilirika Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da namerava zaradi optimizacije poslovanja in stroškov, povezanih s poslovanjem podskladov, izvesti pripojitev spodaj navedenih podskladov Ilirika Krovnega sklada k podskladom KD Krovnega sklada.

Prenosni podsklad ILIRIKA Krovnega sklada: Prevzemni podsklad KD Krovnega sklada:
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni>KD Galileo, mešani fleksibilni sklad
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški>KD Vitalnost, delniški
ILIRIKA Gazela dinamični>KD Amerika, delniški
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični>KD Prvi izbor, sklad delniških skladov
ILIRIKA Azija dinamični>KD Indija – Kitajska, delniški
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični>KD Novi trgi, delniški
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični>KD Vzhodna Evropa, delniški
ILIRIKA Energija delniški>KD Surovine in energija, delniški
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni>KD Bond, obvezniški – EUR

Vlagatelji bodo o nadaljnjih postopkih obveščeni. Dodatne informacije lahko pridobijo preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava