Obvestilo o izvedbi pripojitev

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je z dnem 3. 10. 2016 izvedla pripojitev spodaj navedenih podskladov Ilirika Krovnega sklada k podskladom KD Krovnega sklada.

Prenosni podsklad ILIRIKA Krovnega sklada:Prevzemni podsklad KD Krovnega sklada:
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni>KD Galileo, mešani fleksibilni sklad
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški>KD Vitalnost, delniški
ILIRIKA Gazela dinamični>KD Amerika, delniški
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični>KD Prvi izbor, sklad delniških skladov
ILIRIKA Azija dinamični>KD Indija – Kitajska, delniški
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični>KD Novi trgi, delniški
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični>KD Vzhodna Evropa, delniški
ILIRIKA Energija delniški>KD Surovine in energija, delniški
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni>KD Bond, obvezniški – EUR

Z dnem 3. 10. 2016 so se investicijski kuponi podkladov Ilirika Modra kombinacija fleksibilni, Ilirika Farmacija in tehnologija delniški, Ilirika Gazela dinamični, Ilirika Globalni sklad skladov dinamični, Ilirika Azija dinamični, Ilirika Razvijajoči trgi dinamični, Ilirika Vzhodna Evropa dinamični, Ilirika Energija dinamični in Ilirika Obvezniški fleksibilni razveljavili in v spodaj navedenem menjalnem razmerju zamenjali za investicijske kupone prevzemnih podskladov, h katerim so se pripojili:

Prenosni podsklad, ki se pripoji in prenehaPrevzemni podskladMenjalno razmerje
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilniKD Galileo, mešani fleksibilni sklad0,2402124502
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniškiKD Vitalnost, delniški4,2619066675
ILIRIKA Gazela dinamičniKD Amerika, delniški5,7859845742
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamičniKD Prvi izbor, sklad delniških skladov0,9838191989
ILIRIKA Azija dinamičniKD Indija – Kitajska, delniški4,4235002075
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamičniKD Novi trgi, delniški1,0284984691
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamičniKD Vzhodna Evropa, delniški3,7122171124
ILIRIKA Energija delniškiKD Surovine in energija, delniški0,7763953930
ILIRIKA Obvezniški fleksibilniKD Bond, obvezniški – EUR0,0297494466

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava