Novim vlagateljem podarjamo vrednostni bon za 30 EUR

Novim vlagateljem, fizičnim osebam, ki še niso navedeni kot vlagatelji, podarjamo vrednostni bon v višini 30 evrov.

Novi vlagatelji, fizične osebe, ki v evidenci imetnikov investicijskih kuponov družbe KD Skladi, d. o. o., še niso navedeni kot vlagatelji, torej nimajo in niso imeli odprtih pristopnih izjav, in ki bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada KD Krovnega sklada od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, bodo prejeli enkratno dodatno vplačilo v izbran podsklad v višini 30 EUR, če bodo na dan priprave podatkov za dodatno vplačilo še vedno imetniki enot premoženja v podskladih KD Krovnega sklada, ki ustrezajo 30 EUR. Dodatno vplačilo se prejme v sklad, v katerega je vlagatelj opravil prvo vplačilo, oziroma v prvi sklenjen in aktiviran varčevalni načrt.