Naročite pristopno izjavo

K posameznim skladom (poljubna enkratna vplačila) in paketom skladov (oblika varčevalnega načrta z rednimi mesečnimi vplačili) družbe KD Skladi boste pristopili na preprost način.

V 3 enostavnih korakih do začetka varčevanja:

1
Izbira skladov ali paketov skladov
2
Vnos osebnih podatkov
3
Pregled in oddaja naročila za pristopno izjavo
Naročite pristopno izjavo
1
Izbira skladov ali paketov skladov
2
Vnos osebnih podatkov
3
Pregled in oddaja naročila za pristopno izjavo

Izberite sklade ali paket skladov

Najprej izberite, ali želite naročiti pristopno izjavo za posamezni/e sklad/e ali za paket skladov (oblika varčevalnega načrta z mesečnimi vplačili). Nato na seznamu izberite želen/e sklad/e oziroma paket skladov (pri paketih skladov določite še višino mesečnega zneska).

KD Galileo,

mešani fleksibilni sklad

KD Indija – Kitajska,

delniški

KD Novi trgi,

delniški

KD Vitalnost,

delniški

KD Bond,

obvezniški – EUR

KD Prvi izbor,

sklad delniških skladov

KD Balkan,

delniški

KD Rastko,

evropski delniški sklad

KD Tehnologija,

delniški

KD Dividendni,

delniški

KD Corporate Bonds,

obvezniški – EUR

KD MM,

sklad denarnega trga – EUR

KD Surovine in energija,

delniški

KD Vzhodna Evropa,

delniški

KD Latinska Amerika,

delniški

KD Amerika,

delniški

Vnesite osebne podatke

Za pomoč pri izpolnjevanju in v primeru, ko je vlagatelj pravna oseba ali mladoletna oseba, nas lahko za natančnejše informacije pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 80 24.

Obkljukajte paket skladov, h kateremu želite pristopiti, in določite višino mesečnega zneska.
Višina mesečnega zneska:EUR
Višina mesečnega zneska:EUR
Višina mesečnega zneska:EUR
Vnesite osebne podatke

Za pomoč pri izpolnjevanju in v primeru, ko je vlagatelj pravna oseba ali mladoletna oseba, nas lahko za natančnejše informacije pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 80 24.

1
Izbira skladov ali paketov skladov
2
Vnos osebnih podatkov
3
Pregled in oddaja naročila za pristopno izjavo

Vnos osebnih podatkov

* Polja označena z zvezdico so obvezna.
Pregled in oddaja pristopne izjave

Za pomoč pri izpolnjevanju in v primeru, ko je vlagatelj pravna oseba ali mladoletna oseba, nas lahko za natančnejše informacije pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 80 24.

1
Izbira skladov ali paketov skladov
2
Vnos osebnih podatkov
3
Pregled in oddaja naročila za pristopno izjavo

Pregled in oddaja naročila za pristopno izjavo

Osebni podatki
Ime in priimek
Ulica in hišna številka
Poštna številka
Kraj
Vrsta dokumenta
Št. dokumenta
Izdajatelj
Davčna številka
Davčni urad, izpostava
Datum rojstva (DD.MM.LLLL)
Kraj rojstva
TRR
Ime banke
Dejavnost stranke
Kontaktni telefon
E-pošta
Naslov za prejemanje obvestil, če je drugačen od stalnega naslova
Izbrani

KD Galileo,

mešani fleksibilni sklad

KD Indija – Kitajska,

delniški

KD Novi trgi,

delniški

KD Vitalnost,

delniški

KD Bond,

obvezniški – EUR

KD Prvi izbor,

sklad delniških skladov

KD Balkan,

delniški

KD Rastko,

evropski delniški sklad

KD Tehnologija,

delniški

KD Dividendni,

delniški

KD Corporate Bonds,

obvezniški – EUR

KD MM,

sklad denarnega trga – EUR

KD Surovine in energija,

delniški

KD Vzhodna Evropa,

delniški

KD Latinska Amerika,

delniški

KD Amerika,

delniški

Višina mesečnega zneska:EUR
Višina mesečnega zneska:EUR
Višina mesečnega zneska:EUR
Popravite podatke

Za pomoč pri izpolnjevanju in v primeru, ko je vlagatelj pravna oseba ali mladoletna oseba, nas lahko za natančnejše informacije pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 80 24.

KD Skladi, d.o.o. © 2017