Leto 2014 – uspešno leto

KD Skladi smo leto 2014 zaključili uspešno. Zaupa nam preko 58.000 vlagateljev, in konec leta zaključujemo s 445.588.474 evri sredstev v upravljanju.

Visoka strokovnost in odličnost v upravljanju izkazujejo tudi rezultati. Pri enajstih od štirinajstih podskladih KD Krovnega sklada smo presegli primerjalne indekse.

Oglejte si predstavitev vlagateljem Luke Flereta, direktorja naložbenega sektorja KD Skladov.

PodskladDonosnost podsklada
(1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)
Donosnost podsklada v primerjavi s primerjalnim indeksom
(1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)
KD Galileo23,5 %9,3 %
KD Rastko19,9 %15,8 %
KD Balkan22,5 %16,2 %
KD Prvi izbor19,9 %3,5 %
KD Novi trgi15,3 %6,6 %
KD Dividendni24,7 %8,4 %
KD MM0,9 %1,0 %
KD Vitalnost23,3 %-3,6 %
KD Indija – Kitajska31,0 %5,8 %
KD Tehnologija20,3 %-5,7 %
KD Bond11,2 %0,1 %
KD Surovine in energije-1,8 %-3,2 %
KD Vzhodna Evropa-17,7 %4,6 %
KD Latinska Amerika1,3 %4,2 %


Vir: Bloomberg, lastni izračuni KD Skladi