Gospodarjenje s finančnimi instrumenti

Storitev upravljanja portfeljev z individualno investicijsko politiko je idealna rešitev za profesionalne vlagatelje s specifičnimi naložbenimi cilji in predpisanimi naložbenimi omejitvami. Pri investiranju se tako z vidika geografske in panožne alokacije kot tudi izbire različnih naložbenih razredov premoženja soočamo z vrsto strateških vprašanj. Investiranje v takšnem okolju zahteva čas in strokoven pristop.

Najnižja začetna vrednost portfelja je 1.000.000,00 EUR.

Ponujamo vam

 • Individualno storitev po meri – oblikovanje individualne investicijske politike
  • Investicijska politika je prirejena vsakemu individualnemu vlagatelju, njegovim potrebam in omejitvam. Vlagatelju zagotavljamo transparentnost poslovanja, vpogled v stanje portfelja, pregled transakcij in stalen kontakt z nami.
 • Najboljše naložbene priložnosti
  • Vrhunska ekipa investicijskih strokovnjakov, ki z aktivnim iskanjem naložbenih priložnosti išče zgodbe, ki imajo ob upoštevanju omejitev vlagatelja dolgoročno perspektivo ter so gonilo rasti v okolju in panogi, v kateri poslujejo.
 • Primerne naložbe za vse tržne razmere
  • Inovativna uporaba modela alokacije na osnovi metodologije mean CVaR nam omogoča doseganje maksimalnega donosa glede na sprejeto tveganje. Omogoča nam fleksibilnost in minimiziranje izgub glede na naložbeno politiko in profil vlagatelja ter sistematično obvladovanje tveganj tako pred izvršitvijo posla kot po njem.
 • Individualno postavitev primerljivega merila donosa
 • Sistematično obveščanje vlagatelja o vsakem opravljenem poslu
 • Mesečno poročanje o stanju in strukturi portfelja
 • Mesečno poročanje o stroških upravljanja

Naložbeno svetovanje

Vrhunski strokovnjaki KD Skladov vam tudi s pomočjo inovativnega alokacijskega modela mean CVaR svetujemo pri vaših naložbenih odločitvah. Omogočamo vam stalen kontakt, ki je prilagojen vašim željam in potrebam, medtem ko končne investicijske odločitve in izvršitev prepuščamo vam.

Ponujamo vam

 • Vzpostavitev odnosa sodelovanja in ravni svetovanja po meri stranke
 • Stalen kontakt in podpora pri investicijskih odločitvah
 • Dokončno odločitev in izvršitev naložbenega predloga ostane na strani stranke
 • Stroškovno preglednost in transparentnost sodelovanja
 • Vrhunsko ekipo strokovnjakov