Fund details

1-year performance* 3-year performance* 5-year performance*
-0,35 % -0,78 % -0,55 %
KD MM
Fund type standard variable net asset value (VNAV) money market fund – EUR
Ongoing charges

Ongoing charges are covered with the mutual fund’s assets and are not directly charged to investment coupon holders. They comprise all operating costs of a mutual fund, including management and depositary fees and other charges borne by the fund, but exclude the costs of transactions in the fund’s assets. They are expressed as a percentage of the average 12-month net asset value of the mutual fund.


(jul. 2017 - jun. 2018)
0,19 %
Subscription fee maximum 0 %
Redemption fee No costs.
Management fee 0,50 % **
Fund's incorporation date 16. 05. 2005
NAV 22.08.2019 (in thousands of EUR) 33.572,64
Benchmark

A benchmark against which a fund is compared is specified in its prospectus. Calculated by independent agencies, benchmarks consist of assets comparable to those of the relevant fund. A benchmark represents a measure of the fund management performance. The key is to reach or exceed the returns of the benchmark whilst having the same or lower risk.

EONIA Total Return (100%)
Bank account 05100-8011973866
ISIN code SI0021400203

The fund's investment objective is to preserve the capital and generate returns in line with money market rates. The portfolio consists of short-term euro investments (government and corporate money market instruments and deposits). The fund has a weighted average maturity of no more than 6 months, and a weighted average life of no more than 12 months. Its assets are actively managed. Investors are warned that up to 100% of the fund’s assets may be placed in money market instruments issued or guaranteed by the European Union, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong. The fund may not be appropriate for investors intending to withdraw their money within less than 30 days.
Investors should be aware that (1) the money market fund is not a guaranteed investment; (2) an investment in the money market fund is different from an investment in deposits because unlike deposits it brings the risk that the principal is capable of fluctuation; (3) the money market fund does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the money market fund or stabilising its unit value; and (4) the risk of loss of the principal is to be borne by the investor.

* Data as of 22.08.2019

** A management fee of 0.10% is charged by the Management Company from 1.1. 2016 until further notice.

  

This fund has won awards!

We have been managing fund assets since 1992. In addition, our expertise and excellence in the area of asset management has been recognised by both Slovenian and international awards.

See the rewards

Head of the portfolio management team: Primož Cencelj

Get to know our portfolio management team

Find out whether this subfund suits you and contact our financial advisers.

Performance

From:

To:

Where and in what does the fund invest?

KD MM invests in deposits as well as government and corporate money market instruments. Higher returns are expected as a result of active management of the fund’s assets. The fund is entirely exposed to the euro.

Portfolio structure

Date: 31.07.2019

Consult our expert

Tell us about your wishes, the acceptable risk level, the amount you would like to invest, and the time period of investment. Based on that and together with you, we can compose a portfolio of funds or prepare a savings plan.

Documents

Latest

Preklic plačila/ukinitev direktne obremenitve SEPA - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite:

  • PREKLIC izvršitve posameznega plačila (preklic pomeni neizvršitev točno določenega plačila) v sklade ali varčevalne pakete skladov;
  • UKINITEV direktne obremenitve (ukinitev pomeni dokončno prenehanje vseh nadaljnjih plačil) v sklade ali varčevalne pakete skladov.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-skladi.si ali po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Prijava spremembe podatkov

Obrazec se uporablja za spremembo vseh vaših podatkov, ki jih družba za upravljanje o vas vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov. Če spreminjate osebni dokument ali naslov stalnega bivališča, morate obvezno priložiti tudi fotokopijo (sken) osebnega dokumenta s sliko, iz katerega je sprememba razvidna. Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-skladi.si ali po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v delovnem času.

OPOZORILO!

Številko transakcijskega (osebnega) računa lahko spreminjate samo osebno na sedežu družbe, enem od vpisnih mest družbe KD Skladi ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net.

Zahteva za izplačilo/prenos

Obrazec se uporablja za izplačilo ali prenos sredstev (enkratno ali obročno) iz podsklada oziroma paketa skladov na vaš transakcijski račun. Zahtevo za izplačilo/prenos lahko podate osebno na enem od vpisnih mest (vlagatelj naj ima s seboj osebni dokument in bančno kartico) ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije. Zahtevo za izplačilo/prenos, posredovano na drugačen način od omenjenih, in nepravilno zahtevo, moramo zavrniti.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Šteje se, da je vlagatelj zahtevo za izplačilo/prenos izročil ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja (preko Skladi.net) bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za izplačilo.

Posebnost pri paketih skladov!
Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa skladov se lahko glasi le na celoten varčevalni paket skladov (vse podsklade v varčevalnem paketu skladov). Obročno izplačilo oziroma izplačilo samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa skladov ni možno. Možno je le izplačilo v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete 

davčni režim
.

Družba si v izjemnih primerih (npr. tuj element) pridržuje pravico do diskrecijske odločitve v zvezi s sprejemom pravilno in popolno izpolnjene ter podpisane zahteve za izplačilo v pisni obliki z dokazili tudi na drug ustrezen način.