Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada v delu, ki se nanaša na podsklad KD Tehnologija, delniški

 

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 17. 12. 2018. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bosta od 16. 11. 2018 dostopni besedili sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada, v delu, ki se nanaša na podsklad KD Tehnologija, delniški, in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada in druge informacije o podskladu KD Tehnologija, delniški.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

 

Obvestilo o prejemu odločbe ATVP in o sklenitvi aneksa k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

 

 

 

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 27. 5. 2018, do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bosta od 16. 4. 2018 dostopni besedili sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravili upravljanja KD Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada ter druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Strnjena izjava uprave in nadzornega sveta o tveganjih družbe KD Skladi

Strnjeno izjavo upravljalnega organa si lahko ogledate tule.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o pomembnem sodnem postopku

 

Postopek je potreben zaradi:
– varovanja interesov vlagateljev podsklada KD Bond, obvezniški – EUR, in
– varovanja zastaralnega roka.

Po naši oceni postopek ne bo imel večjega vpliva na vrednost enote premoženja podsklada KD Bond, obvezniški – EUR. Če bomo ocenili drugače, bomo vlagatelje obvestili skladno s predpisi.

Dodatne informacije lahko vlagatelji pridobijo po elektronski pošti na naslov kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava

Obvestilo o prejemu odločbe ATVP o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja alternativnega investicijskega sklada – nepremičninskega sklada

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o podaljšanju mandata članu uprave KD Skladi, d. o. o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nov podsklad KD Corporate Bonds, obvezniški – EUR

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati dne 5. 1. 2017.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bodo od 27. 12. 2016 dostopni besedilo sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada KD Corporate Bonds, obvezniški – EUR, in druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava