Entries by abra_nikitenko

Varčevanje za otrokovo prihodnost

Zgodnje finančno načrtovanje za otroka je zelo pomembno, saj lahko bistveno pripomore k finančno brezskrbnejšemu življenju. Če boste finančne odhodke pravilno načrtovali, jih boste v prihodnje tudi lažje obvladovali. Ustrezno načrtovano varčevanje pa bo pri tem imelo najpomembnejšo vlogo.

Dolgoročnost – vodilo investiranja

Ljudje potrebujemo orientacijo v vsakdanjem življenju, kaj šele na borzi, kjer nas čaka množica med seboj nasprotujočih si informacij. Kje smo in kam z naložbami sploh želimo priti? Za kakšen namen in za kakšno dobo bomo varčevali? Koliko tveganja lahko prenesemo? Namesto, da bi se investitorji naložb najprej lotili teh ključnih vprašanj, pogosto začnejo z vprašanjem, katera naložba je najbolj vroča ta hip?

Zlato se ponovno sveti

Na globalnih blagovnih borzah smo pretekli teden zaznali rast cene surove nafte in zlata. Razloge za rast lahko pripišemo pričakovanemu znižanju referenčnih obrestnih mer v ZDA in Evropi, naraščajoči napetosti med ZDA in Iranom ter negotovosti glede trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko.

Vroče poletje na kapitalskih trgih

Banka Slovenije v svojem zadnjem poročilu »Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji« napoveduje gospodarsko rast za leto 2019 v višini 3,2 odstotka in leto 2020 in 2021 v višini 2,9 odstotka. Zmernejšo rast pripisujejo nekoliko nižji rasti tujega povpraševanja in postopnemu prehajanju v zrelejše obdobje poslovnega cikla. Največja tveganja v centralni banki vidijo predvsem v geopolitičnih trenjih in protekcionizmu, ki bi lahko bistveno vplivala na rast tujega povpraševanja in investicijsko aktivnost podjetij.

Kam z denarjem

Makroekonomski podatki so se v zadnjih mesecih nekoliko poslabšali. Negativne spremembe so sicer majhne, vendar očitno dovolj velike, da se cena denarja ponovno znižuje.

Čas dividend in »prenovljene« NLB

Več kot dvesto milijonov evrov svežega denarja prihaja v teh dneh na Ljubljansko borzo. Sezona izplačevanja dividend je namreč na vrhuncu, saj sta minuli konec tedna med svoje delničarje letni zaslužek razdelili obe zavarovalnici, Sava in Triglav. Vendar pa obe skupaj ne bosta niti približno izplačali toliko sredstev, kot jih bo čez nekaj dni Nova Ljubljanska banka. Po lanski uspešni prvi prodaji delnic (IPO) bo NLB med staro lastnico državo in nove delničarje razdelila več kot 140 milijonov evrov oziroma dve tretjini lansko leto ustvarjenega dobička na ravni skupine.

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima

V tekmovanju, kdo je najbolj nor na svetu, se zdi, da v zadnjem času število prijavljenih nastopajočih raste sorazmerno z udeležbo na rekreativnih tekmovanjih v Sloveniji. Ali je tekmovati zdravo in smiselno, težko ocenim. Glede na izkušnje pa menim, da je priganjanje svojega telesa prek svojih meja, do neke mere tudi noro.

Mehiška zaseda

Pred malo več kot mesecem dni se je svet zdel skoraj idealen. Amerika in Kitajska sta bili pred trgovinskim dogovorom, gospodarski kazalci so bili odlični in ameriški trgi na vrhu. A v kratkem času je optimizem odšel na dopust in zamenjala ga je nepredvidljivost. Obrat za 180 stopinj v pogajanjih med ZDA in Kitajsko smo nekateri deloma pričakovali. Bilo je enostavno preveč lepo in enostavno, poznavajoč obe strani ter njun modus operandi. Najnovejši zaplet z Mehiko pa nas je vse povsem presenetil. Trump je Mehiko dobesedno pričakal v zasedi.