Entries by abra_nikitenko

V pričakovanju rezultatov za drugi kvartal

Ameriška podjetja začenjajo objavljati rezultate za drugi kvartal. V prvem kvartalu je kar šest sektorjev od enajstih objavilo nižje dobičke kot v enakem obdobju v lanskem letu. Med petimi, ki so kljubovali negativnemu trendu, je izstopala farmacija. Na tem področju so se namreč dobički na letni ravni okrepili za 9,8 odstotka; to je bil najboljši sektor. V drugem kvartalu se za podjetja v indeksu S&P 500 pričakuje minimalna rast dobičkov na letni ravni. Med boljšimi sektorji ponovno najdemo farmacijo, kjer se pričakuje rast dobičkov v višini dveh odstotkov.

Slovenski gospodarski cikel v zamiku za globalnim

Bliža se čas objav poslovanja največjih slovenskih družb za drugo četrtletje. Kot prva je pred dnevi Krka z objavo prijetno presenetila vlagatelje, saj je v drugem četrtletju poslovanje dobilo pospešek. Kar 12-odstotna rast prodaje in dobička iz poslovanja skupine ter 37-odstotna rast čistega dobička so zavidanja vredni rezultati, ki bi si jih v teh razmerah svetovne negotovosti želel marsikateri tuji konkurent. Že res, da se je pozitivno uskladilo kar nekaj dejavnikov – denimo ugodne razmere na ruskem trgu ter ugodno gibanje tečaja rublja, težave konkurence s slabim nadzorom učinkovin v njihovih zdravilih, ki so omogočile večanje tržnega deleža Krki –, a vse to ne zmanjšuje pomembnosti dobrega dela podjetja. Glede na spodbudne gospodarske razmere v Sloveniji lahko pričakujemo dobre rezultate tudi pri drugih, predvsem storitvenih podjetjih, ki so vezana večinoma na slovenski trg. Sem spadajo predvsem banke in zavarovalnice.

Obresti padajo

V življenju se pogosto srečujemo z nerešljivimi problemi, recimo, kako narisati tri pravokotne črte vzporedno. Ali pa pet barvnih črt z brezbarvnim črnilom. Ni težko razbrati, da gre pri omenjenih problemih za humor, ki je dobro prikazan v zabavnem videu The Expert na youtubu. Na eksperta se namreč zgrne celotno podjetje, da bi poiskalo rešitev za številne nelogične probleme.

Lahko trgi še zrastejo?

Sentiment in občutki na kapitalskih trgih so iz meseca v mesec bolj nihajoči in s tem ekstremni. Čeprav je letos že nekajkrat kazalo, da je bikovskega trenda konec, pa odločevalci vsakič iz čarobnega klobuka potegnejo nov trik. Trik, ki prepriča vlagatelje, da se bo trend zadnjih 10 let nadaljeval tudi v nedoločeno prihodnost. Zadnji tak ekstrem je že skoraj večinsko prepričanje vlagateljev, da bo FED letos kar trikrat znižal ciljni razpon obrestne mere. Podobno tudi ECB krepi pričakovanja le malo pred menjavo centralnega bankirja in vprašanje je, ali bo imel nov šef ECB enak pogled na ekonomski položaj kot Draghi. Ta vprašanja pa porajajo ključno vprašanje za globalnega vlagatelja. Ali lahko trgi letos gredo še višje?

Varčevanje za otrokovo prihodnost

Zgodnje finančno načrtovanje za otroka je zelo pomembno, saj lahko bistveno pripomore k finančno brezskrbnejšemu življenju. Če boste finančne odhodke pravilno načrtovali, jih boste v prihodnje tudi lažje obvladovali. Ustrezno načrtovano varčevanje pa bo pri tem imelo najpomembnejšo vlogo.

Dolgoročnost – vodilo investiranja

Ljudje potrebujemo orientacijo v vsakdanjem življenju, kaj šele na borzi, kjer nas čaka množica med seboj nasprotujočih si informacij. Kje smo in kam z naložbami sploh želimo priti? Za kakšen namen in za kakšno dobo bomo varčevali? Koliko tveganja lahko prenesemo? Namesto, da bi se investitorji naložb najprej lotili teh ključnih vprašanj, pogosto začnejo z vprašanjem, katera naložba je najbolj vroča ta hip?

Zlato se ponovno sveti

Na globalnih blagovnih borzah smo pretekli teden zaznali rast cene surove nafte in zlata. Razloge za rast lahko pripišemo pričakovanemu znižanju referenčnih obrestnih mer v ZDA in Evropi, naraščajoči napetosti med ZDA in Iranom ter negotovosti glede trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko.

Vroče poletje na kapitalskih trgih

Banka Slovenije v svojem zadnjem poročilu »Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji« napoveduje gospodarsko rast za leto 2019 v višini 3,2 odstotka in leto 2020 in 2021 v višini 2,9 odstotka. Zmernejšo rast pripisujejo nekoliko nižji rasti tujega povpraševanja in postopnemu prehajanju v zrelejše obdobje poslovnega cikla. Največja tveganja v centralni banki vidijo predvsem v geopolitičnih trenjih in protekcionizmu, ki bi lahko bistveno vplivala na rast tujega povpraševanja in investicijsko aktivnost podjetij.