Spletna poslovalnica

Zakaj izbrati sklad KD Vzhodna Evropa

Zakaj izbrati sklad KD Vzhodna Evropa

Pristop k skladu
Zakaj izbrati sklad KD Vzhodna Evropa
KD Vzhodna Evropa
Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb v Vzhodni Evropi. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah in delniških skladih, vsaj 80 % pa v delnicah iz regije, ki poleg Slovenije in vzhodnoevropskih članic Evropske unije obsega še Rusijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo in Turčijo. Izpostavljenost Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji ne presega 20 % sredstev.
Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

Spoznajte zgodbo sklada


Graf sklada


VEP na obračunski dan: 12.09.2014
Podsklad VEP v EUR Dnevna sprem. VEP v % Sredstva v mio EUR
KD Vzhodna Evropa 1,18 -0,59% 8,60

Struktura naložb

Po državah datum 29.08.2014
Rusija 49,79%
Turčija 15,85%
Romunija 10,98%
Poljska 9,93%
Slovenija 8,29%
Grčija 2,25%
Drugo 1,47%
Madžarska 1,04%
Češka 0,74%
Deset največjih naložb datum 29.08.2014
LUKOIL OAO 8,42%
GAZPROM OAO 6,75%
MAGNIT OJSC 5,57%
SBERBANK OF RUSSIA 4,96%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 4,21%
PKO BANK POLSKI SA 4,02%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 3,38%
NOVATEK OAO 3,24%
MOBILE TELESYSTEMS 2,83%
TRANSGAZ SA MEDIAS 2,79%
Vrste naložb datum 29.08.2014
Delnice 97,37%
Depoziti 1,49%
Drugo 1,47%

Predstavitev sklada

Oznaka VP KDZVE
ISIN koda SI0021400963
Družba za upravljanje KD Skladi d.o.o.
Ustanovitev sklada 1.10.2008
ČVS – 12.9.2014 (v tisoč EUR) 8.603,00
Vrsta sklada delniški sklad Srednja in Vzhodna Evropa
Vstopni stroški največ 3,00 %
Izstopni stroški največ 2,50 %**
Upravljavska provizija 2,15 %
CSP (1.7.2013 - 30.6.2014) 2,33 %
PTR (1.7.2013 - 30.6.2014) -12,53 %
Presečna ura 00:01
Transakcijski račun 05100-8012622990
Benchmark MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (100%)
Sintetični kazalnik tveganj in donosa*Nižje tveganjeVišje tveganjePotencialno nižji donosiPotencialno višji donosi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
*Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom vaše naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih.

** Velja le za varčevalne pakete, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila v paket.
Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno