Spletna poslovalnica
Glasuj:      3,4   št. vseh glasov: 16

Predstavitev sklada KD Vitalnost

Najboljši sklad v kategoriji delniški – farmacija, ki ga upravlja najboljši upravitelj v letu 2010 po izboru revije Moje finance.

KD Vitalnost - izkoristite demografske trende!
KD Vitalnost je sektorski podsklad, ki investira v delnice družb, katerih proizvodi ali storitve neposredno ali posredno podaljšujejo življenjsko dobo, ohranjajo življenje in izboljšujejo njegovo kakovost. Njegov srednje- in dolgoročni cilj je zajeti svetovne demografske trende in spremembe v načinu življenja, ki so povezane predvsem s staranjem prebivalstva ter povečanimi izdatki za zdravstvo in potrošne dobrine. Struktura portfelja, sestavljena iz naložb v sektorje zdravstva in izdelkov široke porabe, presega okvire sorodnih skladov na trgu, ki investirajo le v zdravstvo. Podsklad lahko tako z razpršitvijo naložb doseže nižja nihanja, prav tako pa ima višji potencial rasti. Sklad se je izkazal z vzdržljivostjo skozi finančno krizo in tudi v napovedih do leta 2014 ostajajo demografski trendi po mnenju KD Skladov ena od najbolj perspektivnih panog.

Namenjen je vlagateljem, ki so pripravljeni prevzeti večje tveganje ob pričakovanih večjih donosih in varčevati daljše obdobje (od pet do deset let). Z vidika tveganja se sklad uvršča med višje tvegane investicijske sklade. Ocena tveganosti naložbe v sklad (na lestvici od 1 do 10) znaša 8. Glede na naložbeno politiko je zelo primeren za varčevanje za dolgoročne naložbene cilje: dodatna pokojnina in višanje kakovosti v jeseni življenja. Priporočamo redno mesečno vplačevanje (varčevalni načrt).

Zakaj investirati v KD Vitalnost?

1. Staranje prebivalstva v razvitih državah. Daljša življenjska doba povečuje povpraševanja po določenih izdelkih in storitvah, ki posredno ali neposredno podaljšujejo življenjsko dobo, ohranjajo življenje in izboljšujejo njegovo kakovost (zdravila in zdravstvene storitve, potrošne dobrine itd.).
2. Visoka stopnja rodnosti v državah v razvoju. V državah v razvoju, v nasprotju z razvitimi državami, število prebivalstva še vedno narašča, ti bodo tudi vse več trošili.
3. Povečevanje ravni dohodka in nastanek srednjega sloja na trgih v razvoju. Indija in Kitajska (državi s približno 37 % svetovnega prebivalstva) dosegata visoko stopnjo gospodarske rasti in vse višji življenjski standard. Potrošniki so pripravljeni večji del svojih prihodkov porabiti za nakup hrane, oblek, gospodinjskih aparatov, avtomobilov itd.
4. Rast števila premožnih na trgih v razvoju. Na trgih v razvoju nastaja nov sloj bogatih, ki je pripravljen kupovati luksuzne blagovne znamke. Demografski trendi so torej eden najpomembnejših dolgoročnih dejavnikov spreminjanja borznih cen.

Več o skladu KD Vitalnost http://www.kd-skladi.si/?subpageid=215


Kategorije

Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno