Spletna poslovalnica

Prednosti varčevanja v skladih

  • Višja dolgoročna donosnost kot druge oblike varčevanja: z varčevanjem v skladih lahko dosegate na dolgi rok potencialno višje donose, kot bi jih dosegli z naložbami s fiksnim donosom (obveznice, instrumenti denarnega trga), glej graf na strani 4: Stoletna povprečna letna donosnost delniškega in obvezniškega trga ter stoletna povprečna letna inflacija v ZDA.
  • Varnost premoženja v skladih: vlaganje v sklade je zakonsko zelo strogo urejeno. Premoženje sklada je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja sklad, tako da premoženje vlagateljev ni odvisno od poslovanja družbe. Poleg tega naložba v sklad omogoča večjo razpršenost premoženja kot neposredne naložbe v delnice.
  • Enostavnost varčevanja v skladih: varčevanje v skladih je preprosto, saj vam ni treba vsakodnevno spremljati gibanja posameznih delnic na borzi. Naložbe za vas upravljajo strokovno usposobljeni upravitelji, ki premišljeno izbirajo naložbe po načelu razpršitve tveganj z namenom povečati vrednost premoženja sklada.
  • Prilagodljivost osebni situaciji vlagatelja: vplačujete po želji – enkrat, večkrat oziroma kadar koli, lahko pa se odločite tudi za direktno obremenitev ali varčevalni načrt in v sklad vplačujete v rednih, vnaprej dogovorjenih obrokih. Znesek vplačila določite sami glede na svoje zmožnosti. Lahko ga spreminjate.
  • Davčna ugodnost: krovni sklad omogoča vlagatelju prehajanje med podskladi z odlogom davčne obveznosti in tako davčno ugodnejše prilagajanje naložb v primeru spremenjenih naložbenih ciljev. Varčevanje v skladih je davčno ugodnejše v primerjavi z neposrednimi naložbami v vrednostne papirje, saj je obdavčitev sklada drugačna od obdavčitve vlagatelja, ki bi neposredno vlagal enako kot sklad.
  • Preglednost: vrednost premoženja v skladu je razvidna v vsakem trenutku; število enot premoženja sklada pomnožite z vrednostjo enote premoženja sklada (VEP), objavljeno v dnevnih časopisih in na različnih spletnih straneh. Aktualno stanje svojih naložb in opravljene transakcije lahko kadar koli spremljate prek spletne poslovalnice KD Skladi.net.
  • Dostop do vloženih sredstev: izplačilo sredstev iz sklada lahko zahtevate kadar koli, višino in načn izplačila (enkratno, obročno) pa določite sami.
  • Nižji stroški upravljanja: sklad lahko zaradi svoje velikosti dosega nižje stroške trgovanja kakor posamezen vlagatelj na borzi.
  • Jasno definirani stroški: stroški so vnaprej znani, po odbitku vstopnih stroškov se vsa vplačana sredstva začnejo takoj plemenititi.
Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno