Naročite pristopno izjavo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Postopek pristopa
Izbira produkta
Podatki o vlagatelju
Preglej in oddaj

Postopek naročila pristopne izjave:

K posameznim skladom (poljubna enkratna vplačila) in paketom skladov (oblika varčevalnega načrta z rednimi mesečnimi vplačili) družbe KD Skladi boste pristopili na preprost način in takoj začeli vplačevati.

Naročite pristopno izjavo preprosto z elektronskim obrazcem po naslednjih korakih:

  • najprej izberite, ali želite pristopno izjavo za posamezni/e sklad/e ali pristopno izjavo za paket skladov;
  • s seznama izberite želen/e sklad/e oziroma paket skladov (pri paketih skladov določite še višino mesečnega zneska);
  • vnesite svoje osebne podatke;
  • na koncu preglejte in oddajte obrazec za naročilo pristopne izjave;
  • družba KD Skladi vam bo brezplačno poslala pristopno izjavo po pošti v podpis (če ste že vlagatelj v podsklade KD Krovnega sklada) oziroma vas bo kontaktirala glede postopka osebne identifikacije (če še niste naš vlagatelj);
  • po uspešnem pristopu lahko vplačate želeni znesek na transakcijski račun izbranega sklada (sklicna številka je navedena na pristopni izjavi) oziroma se bo izvedla direktna obremenitev na račun izbranega paketa skladov.