Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 16.08.2017
Podsklad KD Krovnega sklada Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 11,42 EUR 0,35% 7,89% 16,84% 49,46% 135,30
KD Rastko 28,15 EUR 0,36% 22,53% 23,19% 83,08% 58,22
KD Bond 18,18 EUR -0,09% 0,28% 11,07% 29,40% 28,97
KD MM 54,17 EUR -0,00% -0,08% 0,16% 3,85% 26,21
KD Prvi izbor 8,51 EUR 0,90% 9,45% 30,85% 59,89% 65,77
KD Balkan 2,93 EUR -0,06% 13,24% 13,15% 75,17% 25,80
KD Novi trgi 6,97 EUR 1,58% 12,43% 19,88% 30,99% 40,46
KD Surovine in energija 4,25 EUR 0,55% -0,91% -13,49% -11,15% 7,35
KD Tehnologija 11,29 EUR 1,03% 15,00% 55,66% 76,03% 24,48
KD Vitalnost 2,06 EUR 0,95% -0,03% 27,95% 61,46% 27,68
KD Indija - Kitajska 2,14 EUR 1,62% 15,52% 24,32% 54,26% 19,09
KD Latinska Amerika 1,37 EUR 2,18% 7,96% 2,40% -9,52% 2,47
KD Vzhodna Evropa 1,18 EUR 0,60% 15,33% 2,41% -3,88% 8,74
KD Dividendni 8,96 EUR 0,48% 10,41% 16,81% 58,92% 24,66
KD Amerika 1,13 EUR 0,80% 7,87% N.P. N.P. 16,16
KD Corporate Bonds 1,00 EUR -0,08% N.P. N.P. N.P. 7,01


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 1,33% 11,69% 11,87% 22,54%
Situirana jesen 0,96% 10,68% 22,64% 50,88%
Popotnica za življenje 0,99% 8,13% 22,23% 46,96%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 16.08.2017

Naložba Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Pospešeni naložbeni paket 11,64 EUR 0,65% 5,53% 12,56%
Zmerni naložbeni paket 11,22 EUR 0,30% 3,97% 13,36%

Vrednost točke posameznega naložbenega paketa je izračunana glede na vrednost VEP izbranih podskladov, ki sestavljajo posamezni paket in glede na deleže, ki jih imajo izbrani podskladi znotraj posameznega paketa. Vrednost točke naložbenega paketa je izračunana na isti dan, kot vrednost VEP podskladov, ki sestavljajo posamezni paket.