KD Vitalnost

Izkoristite demografske trende prihodnosti, ki so eden najpomembnejših dolgoročnih dejavnikov spreminjanja borznih cen! Staranje prebivalstva, višanje kakovosti življenja in predvsem potrošnja na razvijajočih se trgih so trendi, odporni proti krizi.
PristopiInvesticijski kalkulator

Vodja upraviteljskega tima

DAVID ZORMAN,

upravitelj

David Zorman je diplomiral leta 2008 na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent si je leta 2005 začel nabirati znanja s področja upravljanja premoženja kot finančni analitik v borznoposredniški družbi KD BPD. Januarja 2008 se je zaposlil v družbi KD Skladi, kjer upravlja globalni sklad skladov KD Prvi izbor, geografski sklad KD Amerika ter sektorska sklada KD Tehnologija in KD Vitalnost. Ta je bil na izboru revije Moje finance razglašen za najboljši sklad v kategoriji delniški - farmacija, Zorman pa za najboljšega upravitelja v letu 2010.

Struktura naložb

Panožni sklad KD Vitalnost bo iskal donos z aktivnim upravljanjem delniških naložb s področja proizvodnje in storitev, povezanih s podaljševanjem življenjske dobe in izboljševanjem kakovosti življenja. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah in delniških skladih, vsaj 80 % pa v delnicah iz sektorjev zdravstva ter trajnih in osnovnih potrošnih dobrin. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov.
Po sektorjih
Zdravstvo 59,92%
Izdelki osnovne porabe 15,49%
Drugo 13,80%
Izdelki splošne porabe 9,78%
Informacijska tehnologija 1,87%
Vrste naložb
Delnice 77,49%
Drugo 13,80%
Skladi 9,57%
Deset največjih naložb
JOHNSON & JOHNSON - NAVAD. DELNICA 5,71%
PFIZER INC - NAVAD. DELNICA 5,46%
ROCHE HOLDING AG - NAVAD. DELNICA 4,50%
MERCK & CO. INC - NAVAD. DELNICA 4,14%
NOVARTIS AG - NAVAD. DELNICA 3,70%
SANOFI - NAVAD. DELNICA 3,57%
CON. DISC. SELECT SECTOR SPDR FUND - SKLAD 3,52%
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND - SKLAD 2,88%
UNITEDHEALTH GROUP INC - NAVAD. DELNICA 2,48%
NESTLE SA - NAVAD. DELNICA 2,47%

Graf sklada

Izberite koledarsko obdobje in si oglejte gibanje vrednosti enote premoženja sklada. Skladi so namenjeni dolgoročnemu varčevanju, zato šele donos v daljšem obdobju odraža njihovo poslanstvo in trud upraviteljske ekipe.
Podatki za izbrano časovno obdobje
Gibanje VEP (izberite koledarsko obdobje)
Od:  
Do:  
Arhiv VEP    
Izvozi podatke v MS Excel 

Dokumenti

Arhiv dokumentovArhiv CSP in PTR

Vrednost vloge

Vnesite število točk sklada, navedenih na pristopni izjavi, in ugotovite trenutno vrednost premoženja v tem skladu.

Izračun vrednosti vašega premoženja v skladu je zgolj informativne narave. Natančno stanje vaših sredstev lahko spremljate, če se registrirate v spletno poslovalnico KD Skladi.net
VEP na obračunski dan: 16.08.2017

Podsklad Datum VEP (v EUR) Sprememba v %
KD Vitalnost 16.08.2017 2,06 0,95%


Vrednost vaše vloge na obračunski dan 16.08.2017

Podsklad VEP Št. točk Znesek
KD Vitalnost 2,06 EUR 0,0000 0,00 EUR
Število točk: