KD KROVNI SKLAD: 16 skladov - 16 zgodb

Spoznajte zgodbe sveta. En sklad, ena zgodba. Izberite svoje.

KD Krovni sklad sestavlja 16 podskladov, ki vam omogočajo, da oblikujete optimalno naložbeno kombinacijo. Naložbene priložnosti predstavljamo kot zgodbe sveta, ki jih lahko podprete: zdrav način življenja, nove tehnologije, trgi v razvoju itd.

Medtem ko varčujete za svoje cilje, hkrati postanete del svetovnih zgodb. Med njimi lahko tudi davčno ugodno in brez stroškov prehajate ter prilagajate svojo strategijo glede na svoje vrednote in potrebe. To je širša ideja vzajemnih skladov.
 • Prvi slovenski vzajemni sklad, že od leta 1992
  Vrednost
  enote
  premoženja
  11,42 EUR
 • Evropa v malem, oživljena!
  Vrednost
  enote
  premoženja
  28,15 EUR
 • Posebej privlačen v nepredvidljivih časih
  Vrednost
  enote
  premoženja
  18,18 EUR
 • Vaši prihranki varni in hitro pri roki
  Vrednost
  enote
  premoženja
  54,17 EUR
 • Izbira št. 1 za »svetovno« varčevanje!
  Vrednost
  enote
  premoženja
  8,51 EUR
 • Bodite del slovenske zgodbe o uspehu
  Vrednost
  enote
  premoženja
  2,93 EUR
 • Podprite proces ravnotežja
  Vrednost
  enote
  premoženja
  6,97 EUR
 • Cilj je razvoj
  Vrednost
  enote
  premoženja
  4,25 EUR
 • Spregovorimo v jeziku tehnologije
  Vrednost
  enote
  premoženja
  11,29 EUR
 • Izkoristite demografske trende prihodnosti
  Vrednost
  enote
  premoženja
  2,06 EUR
 • Velikana na Vzhodu, ključna za razvoj sveta
  Vrednost
  enote
  premoženja
  2,14 EUR
 • Bogastvo virov in prostora za rast
  Vrednost
  enote
  premoženja
  1,37 EUR
 • Razcvet z Vzhoda
  Vrednost
  enote
  premoženja
  1,18 EUR
 • Najboljša globalna podjetja z dolgo zgodovino naraščajočih izplačil dividend
  Vrednost
  enote
  premoženja
  8,96 EUR
 • Izkoristite potencial ameriškega razvoja!
  Vrednost
  enote
  premoženja
  1,13 EUR
 • Sklad podjetniških obveznic
  Vrednost
  enote
  premoženja
  1,00 EUR
VEP (Vrednost enote premoženja) v EUR na obračunski dan 16.08.2017

Kaj je sklad?

Investicijski sklad je premoženje v obliki naložb v vrednostne papirje in druge finančne instrumente. Njegovi lastniki so vlagatelji. Vsakemu od njih pripada sorazmeren del vrednosti premoženja investicijskega sklada, odvisno od tega, koliko in kdaj je vplačal vanj. Prednosti takšnega kolektivnega nalaganja so v tem, da omogoča nakup finančnih instrumentov, do katerih posameznik sam ne bi mogel priti, da premoženje sklada upravljajo strokovnjaki, ki lahko dosežejo višje donose kot običajni vlagatelj, ter da se stroški trgovanja s finančnimi instrumenti porazdelijo in s tem za posameznega vlagatelja znižajo. Morda največja prednost pred individualnim nalaganjem na kapitalske trge pa je v znižanju tveganja, ki ga omogoča velika razpršenost naložb investicijskega sklada.

Kakšne so prednosti sklada?

Za varčevanje v skladih ne potrebujete kompleksnega finančnega znanja in veliko časa, da bi vsakodnevno proučevali podjetja, njihove delnice in delovanje kapitalskega trga. To je naša naloga in poslanstvo. Tukaj je KD Krovni sklad, ki ga za vas upravlja družba KD Skladi z naslednjimi prednostmi:- skladi, zgodovinsko gledano, dolgoročno dosegajo večjo donosnost kot varnejše denarne naložbe (depoziti);

- strokovno upravljanje in vodenje: visoko usposobljeni strokovnjaki (upravitelji KD Skladov) obiskujejo podjetja ter spremljajo njihov razvoj in možnosti za rast;

- razpršenost naložb: z naložbo v sklad svoja sredstva razpršite med več različnih vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti); s tem zmanjšate tveganje in hkrati dosegate dolgoročno optimalen rezultat;

- raznolikost izbire naložbenih politik: med 15 različnimi skladi lahko oblikujete naložbeni načrt, ki temelji na vaših ciljih;

- davčna ugodnost: krovni sklad omogoča vlagatelju davčno ugodnejše prilagajanje naložb. Varčevanje v skladih je davčno ugodnejše v primerjavi z neposrednimi naložbami v vrednostne papirje;

- prilagodljivost naložb: vplačujete po želji – enkratno ali večkratno. Znesek vplačila določite sami glede na svoje zmožnosti;

- likvidnost sredstev: izplačilo sredstev iz sklada lahko zahtevate kadar koli – v petih delovnih dneh vam privarčevana sredstva nakažemo na vaš transakcijski račun;

- transparentnost: vrednost premoženja v skladu je razvidna v vsakem trenutku;

- jasno definirani stroški: po odbitku vstopnih stroškov se vsa vplačana sredstva začnejo takoj plemenititi;

- varnost premoženja v skladih: vlaganje v sklade je zakonsko zelo strogo urejeno. Premoženje sklada je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja sklad, tako da premoženje vlagateljev ni odvisno od poslovanja družbe;

- preprost pristop: pristop prek spletne poslovalnice KD Skladi.net in stalen vpogled v stanje vaših naložb.

Kaj pridobim z razpršitvijo naložb?

Z investiranjem v sklad se sredstva razpršijo v številne vrednostne papirje, kar zmanjšuje tveganje za vlagatelje. Ne stavite le na enega konja. Bolj so naložbe sklada geografsko ali sektorsko razpršene, manjše je za vlagatelje tveganje na daljše obdobje. Ozko usmerjeni skladi so tako visoko tvegani in zato primerni samo za vlagatelje, ki sredstev ne bodo potrebovali vsaj 10 let ali več in ki sprejemajo visoka nihanja vrednosti točke takega sklada.

15 podskladov vam omogočajo sestavo optimalne naložbene kombinacije

Ljudje imamo glede na naše finančne cilje ter sprejemanje tveganja in časovnega okvira varčevanja (kdaj bomo sredstva potrebovali) različne naložbene zahteve in potrebe. Naši produkti so oblikovani tako, da se lahko prilagodijo vašim ciljem in potrebam.