Dejavnost družbe

Družba KD Skladi smo najstarejša slovenska družba za upravljanje premoženja z najdaljšo tradicijo in upravljamo KD Krovni sklad s 16 podskladi. Odlikuje nas odličnost v upravljanju naložb in finančnem svetovanju, za kar prejemamo številna priznanja, tudi mednarodna.

Denar naših vlagateljev investiramo v različne vrste vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti), na različne svetovne kapitalske trge in v različne panoge. Stalno optimiziramo nabor naložb in skrbimo, da lahko vsakdo najde smiselno priložnost zase: oblikuje svoj portfelj skladno s svojimi vrednotami, potrebami in zmožnostmi. Poleg upravljanja KD Krovnega sklada opravljamo tudi storitev individualnega upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev.

Vlagateljem zagotavljamo produkte, primerne njihovemu življenjskemu slogu in obdobju. Zaupanje ohranjamo s poglobljenim poznavanjem trga, dolgoletnimi izkušnjami ter s predanostjo uresničevanju naših skupnih naložbenih ciljev.

Zakaj KD Skladi

Leta 1992 smo kot pionirji oblikovali vzajemni sklad Galileo. V naslednjih letih smo pospešeno združevali znanje in izkušnje ter oblikovali nove vzajemne sklade in varčevalne načrte, da bi ljudem lahko ponudili kar najbolj kakovosten izbor možnosti vlaganja oziroma varčevanja v skladih.

Nagrade in priznanja

Premoženje skladov družbe KD Skladi upravljajo priznani strokovnjaki, ki za uspešno upravljanje prejemajo številna slovenska in tuja priznanja.

Družbena odgovornost

Odnose gradimo z vsemi ključnimi deležniki in širšo skupnostjo po načelu odgovornosti in etičnosti. Sponzorska sredstva bomo usmerjali v različne dejavnosti, ki prispevajo k trajnostnemu družbenemu razvoju. Pokroviteljstvo različnih projektov bo tako jasno komuniciralo temeljne vrednote družbe KD Skladi - inovativnost, profesionalnost, etičnost in kakovost storitve. Poleg lastnih sponzorskih projektov sodelujemo tudi pri odmevnih dogodkih Skupine KD.

Kadri

V družbi KD Skladi se zavedamo, da so za uspeh podjetja ključnega pomena lojalni in zadovoljni zaposleni. Ambiciozno sledimo zastavljenim ciljem, ki smo jih sooblikovali skupaj z zaposlenimi, s svojimi vlagatelji in poslovnimi partnerji. Za dosego ciljev potrebujemo zavzete in strokovne sodelavce, katerim omogočamo razvoj njihovih potencialov tako na strokovnem kot tudi na osebnostnem področju. Ustvarili smo prijazne delovne razmere in okolje, ki vsakemu članu ekipe zagotavljajo možnost kreativnega izražanja, razvijanja učinkovitosti in zanesljivosti.