Z vami smo že več kot dve desetletji

KD Skladi smo najstarejša slovenska družba za upravljanje.

Leta 1992 smo kot pionirji oblikovali prvi slovenski vzajemni sklad Galileo. V naslednjih letih smo pospešeno združevali znanje in izkušnje ter oblikovali nove vzajemne sklade in varčevalne produkte, da bi vlagateljem lahko ponudili kar najbolj kakovosten izbor možnosti vlaganja oziroma varčevanja v skladih. Danes, že več kot 20 let kasneje, upravljamo KD Krovni sklad s 16 podskladi. Uspeli smo zgraditi širok nabor možnosti, med katerimi si lahko vsakdo sestavi portfelj. Od časov izredne donosnosti v letih od 2001 do 2007 smo se naučili, kako prepoznati priložnost in jo izkoristiti. Zdaj z mirnostjo obvladujemo aktualne spremembe na trgu, saj poznamo značilnost cikličnega razvoja trgov ter pomen dolgoročnih ciljev.
Luka PodlogarZaupa nam preko 58.000 vlagateljev. Upravljamo preko 470 milijonov evrov sredstev v skladih in smo tretja največja družba za upravljanje v Sloveniji s približno 20-odstotnim tržnim deležem.

V več kot 20 letih delovanja smo prejeli več priznanj za uspešno upravljanje, tudi mednarodna. Prizadevamo si, da bi zaupanje vlagateljev ohranili še naprej. Z njimi želimo graditi dolgoročen odnos, jim nuditi produkte, primerne življenjskemu slogu in obdobju. Verjamemo, da ponujamo številne dobre razloge za vlaganje in varčevanje pri nas, tako na področju kvalitete upravljanja, razvoja novih produktov in storitev ter skrbi za vlagatelje. Pred tem je potreben še en korak: da vlagatelj prepozna svoje cilje – sanje in se odloči za njihovo uresničevanje. Postopoma, korak za korakom. Pri tem lahko pomagamo na KD Skladih.

Pogumno in z zaupanjem gledamo naprej! Naša vizija v naslednjih petih letih je biti vodilna družba za upravljanje v Sloveniji ter postati eden od vodilnih ponudnikov plemenitenja sredstev vlagateljev v srednji in jugovzhodni Evropi. Predani smo stalnemu izpopolnjevanju, tako na strokovnem, kot na osebnem področju. Kot družba krepimo kompetence in jih prenašamo tako na svoje zaposlene, kot na naše partnerje in vlagatelje. Skupaj omogočamo, da znanje in izkušnje prehajajo v modrost in intuicijo.


Luka Podlogar, predsednik uprave 

Skupina KD Group


Skupina KD Group spada med največje poslovne skupine v Sloveniji in se razvija v eno večjih skupin na območju srednje in jugovzhodne Evrope. Njena glavna poslovna dejavnost je upravljanje tržnih in netržnih naložb ter ustvarjanje finančnih donosov, skladnih s strukturo portfelja. Krovna družba odloča tudi o vseh pomembnejših strateških naložbah Skupine KD Group. V letu 2014 je Skupina KD praznovala svojo že 20. obletnico.

Posluje v naslednjih dejavnostih:
  • zavarovalništvo,
  • upravljanje investicijskih skladov,
  • kapitalske naložbe in nepremičnine.
Ključni strateški cilji Skupine KD Group:
  • Skupina KD Group se bo preoblikovala iz finančnega v zavarovalniški holding. Nosilna družba skupine bo postala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
  • Glavni cilj skupine: postati ena vodilnih zavarovalniških skupin v Sloveniji in na območju Balkana.
  • Ključna dejavnost skupine bo temeljila na zavarovalništvu, dopolnjenim s ponudbo visoko kakovostnega upravljanja premoženja in naložbenih produktov.
  • V središču vseh aktivnosti bo Skupina KD Group še okrepila vlogo stranke in zanjo ves čas razvijala inovativne produkte, storitve in prodajne poti.

 

 

Zavarovalništvo

Nosilna družba zavarovalniške dejavnosti v Skupini KD Group je zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS), ki je po velikosti druga največja zavarovalnica na slovenskem zavarovalnem trgu in se ponaša z več kot 25-letno tradicijo. V svojem portfelju nudi vsa zavarovanja: zdravstvena, premoženjska, življenjska in pokojninska zavarovanja ter zagotavlja celovito zavarovalno zaščito. Ob uspešnem prepoznavanju tveganj razvija sodobna zavarovanja in stoji ob strani posameznikom in pravnim osebam. Z razvojem sodobnih zavarovalnih storitev, s strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij in hitri ter učinkoviti pomoči ob nastanku škod zagotavlja nove dimenzije varnosti. Družba posluje tudi na trgih JV Evrope, saj preko podružnice na Hrvaškem trži življenjska in premoženjska zavarovanja.

Upravljanje investicijskih skladov

KD Skladi je najstarejša in ena vodilnih družb za upravljanje v Sloveniji. V več kot 20. letih delovanja je prejela veliko priznanj za uspešno upravljanje in že devetič zapored naziv Trusted Brand za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko med skladi. V letu 2015 je prejela tudi najbolj prestižno priznanje revije Moje finance za najboljšo družbo za upravljanje, naziv najboljšega upravitelja pa je pripadel upravitelju Primožu Cenclju. Družba upravlja KD Krovni sklad s 16 podskladi, ki investirajo v različne vrste vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti), na različne svetovne kapitalske trge in v različne panoge. Med njimi lahko vsakdo najde priložnost zase in oblikuje svoj portfelj skladno s svojimi željami in potrebami.
Zunaj Slovenije delujejo tri hčerinske družbe za upravljanje, ki skupaj upravljajo devet investicijskih skladov, od tega pet vzajemnih skladov na Hrvaškem, enega v Romuniji in tri v Makedoniji.

Kapitalske naložbe in nepremičnine

Divizijo Kapitalske naložbe v Skupini KD Group vodi družba KD Kapital, ki upravlja netržne in posamezne tržne naložbe. V divizijo spadajo nepremičninska dejavnost, založništvo in upravljanje zaprtih investicijskih skladov v jugovzhodni Evropi, natančneje v Bosni in Hercegovini ter Republiki Srbski.
Nosilka nepremičninske dejavnosti v Skupini KD Group je družba KD Kvart. Njena osnovna dejavnost je investicijski inženiring na področju nepremičnin. Strategija nepremičninske dejavnosti je iskanje novih priložnosti za razvoj nepremičninskih projektov, posredovanje pri prodaji nepremičnin in upravljanje z nepremičninami Skupine KD Group.