Spletna poslovalnica

Kaj je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad je oblika dolgoročnega varčevanja, pri kateri vlagatelj posredno vlaga v različne oblike vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti …) s ciljem doseganja višjih donosov (ob sprejetem višjem tveganju) v primerjavi z drugimi oblikami varčevanja.
Pri varčevanju v skladih vlagatelj ne potrebuje časa in znanja, da bi posamezne naložbe izbiral in upravljal sam. Premoženje vzajemnega sklada v njegovem imenu in z namenom povečevanja vrednosti premoženja sklada upravljajo usposobljeni strokovnjaki v družbi za upravljanje, ki spremljajo dogajanja na svetovnih kapitalskih trgih, se nanje odzivajo in premišljeno izbirajo naložbe po načelu razpršitve tveganj, in sicer z manjšimi stroški, kot bi to lahko storili vlagatelji sami z neposrednim vlaganjem v vrednostne papirje.

Premoženje sklada je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja sklad. Razdeljeno je na enote, katerih vrednost se na zahtevo vlagatelja lahko kadar koli izplača.
Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno