Spletna poslovalnica

Enkratno investiranje

Vprašalnik za enkratno investiranje

Kot varčevalec ste edinstveni. Vprašanja v tem vprašalniku o profilu varčevalca so zasnovana tako, da vam bodo pomagala razumeti vaše naložbene cilje in naložbeno osebnost. Uporabite ga lahko kot pomoč pri odločanju o naložbah ali izbiri skladov družbe KD Skladi, katera naložbena sestava bo ustrezala vašim potrebam.

Ko boste odgovarjali na vprašanja, ne pozabite, da ni pravilnih in napačnih odgovorov. Prav tako upoštevajte, da morate biti ves čas popolnoma odkriti, sicer rezultati ne bodo izražali vaše resnične naložbene osebnosti. Na podlagi skupnega rezultata boste lažje prepoznali svoj naložbeni profil.

Kaj je glavni cilj vašega finančnega načrta?

Zagotoviti varnost naložbe, čeprav z minimalnimi donosi.
Doseči rast sredstev in preprečiti nihanja donosnosti.
Doseči ravnotežje med rastjo in varnostjo ter usklajenost z inflacijo.
Zagotoviti možnost za rast vloženih sredstev in sprejeti določeno nihanje donosnosti med varčevanjem.
Uresničiti en sam cilj, in sicer možnost dolgoročne rasti, kljub vmesnemu nihanju vrednosti privarčevanih sredstev.

2. V katero starostno skupino se uvrščate?

Manj kot 30 let.
30–39 let.
40–49 let.
50–59 let.
60–69 let.
70–79 let.
Več kot 79 let.

3. Kdaj nameravate sredstva porabiti?

* Takoj.
* Čez 1 leto do 3 let.
Čez 4 do 5 let.
Čez 6 do 10 let.
Čez 11 do 15 let.
Čez 16 do 20 let.
Čez več kot 20 let.
* Če je vaš odgovor na vprašanje 3 označen z *, so vaše potrebe kratkoročne. PRENEHAJTE IZPOLNJEVATI VPRAŠALNIK. Posvetujte se s strokovnjakom, kako bi lahko svoje varčevalne cilje izpolnili z vlaganjem v sklad denarnega trga ali bančne depozite.

4. S katero izjavo bi najbolje opisali svoje znanje o naložbah?

Moje znanje o naložbah je majhno, zanašam se izključno na priporočila finančnih svetovalcev.
Nekaj vem o delnicah in obveznicah, vendar ne spremljam finančnih trgov.
Imam dobro znanje in redno spremljam finančne trge.
Popolnoma razumem, kako delujejo posamezni naložbeni produkti, vključno z delnicami in obveznicami, ter natančno spremljam finančne trge.

5. Ko ugotovite, da so na trgu nastala negativna gibanja in velike izgube vrednostni naložb, kako dolgo ste pripravljeni obdržati svoje naložbe v pričakovanju ponovnega zvišanja vrednosti?

Tri do šest mesecev.
Šest mesecev do 1 leta.
Od 1 do 2 leti.
Od 2 do 3 leta.
3 leta in več.

6. Predstavljajte si, da vložite 5.000 evrov za daljši rok (npr. za 10 do 15 let). Kolikšno je največje znižanje vrednosti vaše naložbene kombinacije, ki bi ga lahko mirno prenesli v katerem koli letu v obdobju varčevanja pred končnim dvigom sredstev?

Vsako znižanje bi me vznemirilo.
Sprejel bi lahko začasni padec za največ 500 evrov.
Sprejel bi lahko znižanje v vrednosti za okrog 1.000 evrov.
Zame bi bil sprejemljiv padec vrednosti za največ 1.500 evrov.
Znižanje vrednosti za 2.000 evrov je največ, kar bi prenesel.
Sprejel bi lahko začasni padec za več kot 2.000 evrov.

7. Katera od naslednjih izjav najbolj natančno opisuje vašo varčevalno filozofijo?

* Že v osnovi je tudi najmanjša izguba privarčevanih sredstev zame nesprejemljiva.
Sprejmem lahko samo minimalna nihanja vloženih sredstev med varčevanjem; raje vlagam v varnejše, manj donosne oblike naložb.
Pripravljen sem sprejeti zvišanja in tudi znižanja vrednosti sredstev med varčevanjem, da bi dolgoročno dosegel višje donose (višjo rast sredstev).
Najbolj me zanima visoka, dolgoročna donosnost, kratkoročna znižanja vrednosti mojih sredstev me ne skrbijo.
* Če je vaš odgovor na vprašanje 6 ali 7 označen z zvezdico *, bi morali ponovno ovrednotiti svojo željo po rasti (donosih) in o njej skrbno razmisliti glede na želeno stabilnost. Naložbe brez vzponov in padcev na splošno nimajo komponente rasti. Če ste prepričani, da se ne morete sprijazniti z izgubo (čeprav kratkoročno), PRENEHAJTE IZPOLNJEVATI VPRAŠALNIK. Razmislite o vlaganju v bančne depozite ali sklad denarnega trga.

8. Desni diagram prikazuje verjetne razpone donosnosti (od najboljšega k najslabšemu) štirih namišljenih portfeljev v obdobju enega leta. V katerega bi najraje vlagali?

Naložbena kombinacija A.
Naložbena kombinacija B.
Naložbena kombinacija C.
Naložbena kombinacija D.

Vaš profil je...

Konservativen vlagateljVaš odnos do varčevanja je zavestno defenziven, saj se podrejate glavnemu cilju: stabilnosti privarčevanih sredstev. Varnost sredstev postavljate pred donos. Mogoče je, da varčujete tudi krajše časovno obdobje

Pregled vseh profilov

Vaš profil je...

Uravnotežen vlagateljKot varčevalec in investitor sicer želite povečati vrednost svojega premoženja, niste pa pripravljeni vsega staviti samo na eno karto. Izbrali ste uravnoteženo razmerje med pričakovanimi donosi in nihanjem vrednosti privarčevanih sredstev.

Pregled vseh profilov

Vaš profil je...

Dinamičen vlagateljGlavno vodilo vašega varčevanja in investiranja je povečanje sredstev, usmerjeni pa ste v dolgoročno varčevanje. Niste zadovoljni s povprečjem, zato ste pripravljeni sprejemati večje izzive.

Pregled vseh profilov

Vaš profil je...

Zelo dinamičen vlagateljZanima vas predvsem rast sredstev. Uvrščate se med tako imenovane dolgoprogaše in se zavedate, da največje donose lahko ustvarite šele dolgoročno (10 let in več), s tem da vrednost vaših vloženih sredstev med varčevanjem lahko tudi močno niha.

Pregled vseh profilov
Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno