Spletna poslovalnica

KD Rastko

Predstavitev

Osebna izkaznica:

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb v Evropi. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah in delniških skladih, najmanj 80 % pa v evropskih delnicah. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

Oznaka VP KDZRA
ISIN koda SI0021400310
Družba za upravljanje KD Skladi d.o.o.
Ustanovitev sklada 23.8.1996
ČVS – 29.8.2014 (v tisoč EUR) 71.659,00
Vrsta sklada delniški sklad Evropa
Vstopni stroški največ 3,00 %
Izstopni stroški največ 2,50 %**
Upravljavska provizija 1,90 %
CSP (1.7.2013 - 30.6.2014) 2,00 %
PTR (1.7.2013 - 30.6.2014) 12,82 %
Presečna ura 00:01
Transakcijski račun 05100-8011959704
Benchmark MSCI Europe (100%)
** Velja le za varčevalne pakete, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v paket, kadar ne gre za prenos med paketi.
Sintetični kazalnik tveganj in donosa*Nižje tveganjeVišje tveganjePotencialno nižji donosiPotencialno višji donosi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
*Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom vaše naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih.

V družbi KD Skladi vsak sklad upravlja več upraviteljev, ki sestavljajo upraviteljski tim.
Spoznajte vodjo upraviteljskega tima:


Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja


Aleš Lokar ima več kot 10 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 dalje je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Upravlja naša najstarejša in največja sklada, KD Galileo in KD Rastko, ter KD Dividendni, ki se je preoblikoval iz investicijske družbe.

Vprašajte upravitelja
Metodologija izračuna podatkov
Lestvica vstopnih stroškov
Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno