Spletna poslovalnica

Zakaj izbrati sklad KD Galileo

Zakaj izbrati sklad KD Galileo

Pristop k skladu
Zakaj izbrati sklad KD Galileo
KD Galielo
Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem različnih vrst naložb. Portfelj, sestavljen iz delnic, državnih in podjetniških obveznic, instrumentov denarnega trga, zamenljivih obveznic, enot drugih skladov, depozitov in denarja, se lahko v vsakem trenutku brez omejitev spremeni in prilagodi novim tržnim razmeram. Sklad je globalen. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

Spoznajte zgodbo sklada


Graf sklada


VEP na obračunski dan: 20.08.2014
Podsklad VEP v EUR Dnevna sprem. VEP v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 9,94 0,31% 109,83

Struktura naložb

Po državah datum 31.07.2014
Slovenija 41,48%
Drugo 20,87%
Mednarodno 11,08%
ZDA 7,44%
Kitajska s Hong Kongom 4,14%
Italija 3,06%
Velika Britanija 2,93%
Hrvaška 2,83%
Španija 2,79%
Deset največjih naložb datum 31.07.2014
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - NAVAD. DELNICA 5,69%
PETROL D.D. - NAVAD. DELNICA 4,43%
TELEKOM SLOVENIJE D.D. - SKLAD 4,26%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - NAVAD. DELNICA 3,91%
CINKARNA CELJE D.D. - NAVAD. DELNICA 3,73%
LUKA KOPER D.D. - DEPOZIT 3,49%
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALLCAP ETF - SKLAD 2,77%
SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF - SKLAD 2,40%
IMPERIAL D.D. - NAVAD. DELNICA 2,37%
CHINA GROWTH FUND - SKLAD 2,19%
Vrste naložb datum 31.07.2014
Delnice 37,81%
Skladi 27,95%
Obveznice 20,53%
Drugo 5,98%
Inst.den.trga 2,28%
Depoziti 2,08%

Predstavitev sklada

Oznaka VP KDZGA
ISIN koda SI0021400294
Družba za upravljanje KD Skladi d.o.o.
Ustanovitev sklada 1.1.1992
ČVS – 20.8.2014 (v tisoč EUR) 109.827,00
Vrsta sklada mešani fleksibilni globalni sklad
Vstopni stroški največ 3,00 %
Izstopni stroški največ 2,50 %**
Upravljavska provizija 2,00 %
CSP (1.7.2013 - 30.6.2014) 2,09 %
PTR (1.7.2013 - 30.6.2014) 145,93 %
Presečna ura 00:01
Transakcijski račun 05100-8011959898
Benchmark MSCI AC World (60%) Markit iBoxx Overall EUR Total Return (40%)
Sintetični kazalnik tveganj in donosa*Nižje tveganjeVišje tveganjePotencialno nižji donosiPotencialno višji donosi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
*Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom vaše naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih.

** Velja le za varčevalne pakete, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila v paket.
Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno
Vas zanima, zakaj danes bolj stavimo na delnice kot pa na obveznice? Zaupajte nam vaš e-mail, da vas kontaktira naš finančni svetovalec in vam pošlje dodatno gradivo o skladu KD Galileo.