Spletna poslovalnica

Poraba nafte je vse večja. Izpostavite del prihrankov energijski zgodbi!

KD Vzhodna Evropa je sklad, ki ima trenutno več kot 60 % naložb v Rusiji, bogati z nafto. KD Surovine in energija je sklad, ki ima trenutno več kot 60 % naložb v naftnih družbah.

V marcu in aprilu brez vstopnih stroškov*!

Se želite geografsko izpostaviti?

Delniški podsklad KD Vzhodna Evropa ima trenutno več kot 60 % naložb v Rusiji, bogati z nafto.

Se želite sektorsko izpostaviti?

Delniški podsklad KD Surovine in energija ima trenutno več kot 60 % naložb v naftnih družbah.
 
Nalaga v delnice podjetij srednje- in vzhodnoevropskih držav s poudarkom na Rusiji, ne glede na gospodarski sektor. Večji del naložb sklad investira tudi na poljski in turški trg. Nalaga v delnice podjetij iz industrijskih panog surovin in energije: pridobivanje in predelava rudnin, lesa, celuloze in papirja, kemičnih, gradbenih in embalažnih materialov, ter nafte, plina in drugih goriv. Sklad lahko nalaga v podjetja z vsega sveta.
Namenjen je vlagateljem, ki želijo…
 • oplemenititi svoj portfelj z naložbami v hitro rastoče trge držav vzhodne in srednje Evrope;
 • izkoristiti visoko ceno naftnih derivatov z naložbami v naftno velesilo Rusijo (obsega več kot 60 % naložb sklada);
 • prevzeti večje tveganje ob pričakovanih večjih donosih;
 • varčevati daljše obdobje (od pet do deset let in več.
Namenjen je vlagateljem, ki želijo …
 • oplemenititi svoj portfelj z naložbami v naftni sektor (sklad ima več kot 60 % naložb v naftnih družbah);
 • izkoristiti visoko ceno naftnih derivatov;
 • prevzeti večje tveganje ob pričakovanih večjih donosih;
 • varčevati daljše obdobje (od pet do deset let in več).
Tveganost: Visoko tvegan (8) Tveganost: Visoko tvegan (9)
Zakaj investirati v delniški sklad KD Vzhodna Evropa?
 • Rusija, ki ima okoli 60-odstotno utež v portfelju, je izredno bogata z nafto, zemeljskim plinom in drugimi surovinami. Dnevi poceni energije so za nami, to pa pozitivno vpliva na poslovanje največjih ruskih podjetij.
 • Poleg naravnih bogastev se v Rusiji hitro razvijajo tudi druge industrije, povezane z rastočo domačo potrošnjo, kot so finančna industrija, maloprodaja, tehnološki sektor, infrastruktura ipd.
 • Turčija ima izmed vseh evropskih držav eno najboljših demografskih slik z velikim deležem mladih, ki so in bodo gonilo gospodarske rasti tudi v prihodnje.
 • Konvergenca proti EU za srednjeevropske države pomeni prevzemanje novih pravnih okvirov, znanj, tehnologij in pritok svežega kapitala, kar bo spodbujalo hitrejšo rast tudi v prihodnje.
 • Vrednotenja na vzhodnoevropskih trgih so privlačna.
Zakaj investirati v sektorski sklad KD Surovine in energija?
 • Dnevi poceni energije so za nami. Nove zaloge virov energije so vedno težje dostopne in stroški pridobivanja vedno višji.
 • Pomen surovin in energentov v globalni ekonomiji je vse večji, predvsem v hitro razvijajočih se regijah.
 • Okrevanje svetovnega gospodarstva je ponovno pospešilo povpraševanje po energentih in surovinah.
 • Vključitev surovin in energentov ima pozitivne učinke razpršitve ter tako zmanjšuje tveganje portfelja. Tovrstne naložbe bi zato morale biti v košarici vsakega preudarnega vlagatelja.
Več o skladu KD Vzhodna Evropa Več o skladu KD Surovine in energija
 
 
Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, izvleček prospekta podskladov KD Surovine in energija, delniški, in KD Vzhodna Evropa, delniški, ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada, ki ga upravlja KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, so vlagateljem med delovnim časom brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so dostopni na www.kd-skladi.si. Vlagatelj ima pravico zahtevati izročitev dokumentov.

* Vsem vlagateljem, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada za podsklada KD Surovine in energija, delniški, ali KD Vzhodna Evropa, delniški, na podlagi pravilno izpolnjene pristopne izjave, njihova enkratna vplačila pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada od 1. 3. 2012 po 0:01 uri pa do 1. 5. 2012 do vključno 0:01 ure, v navedenem obdobju družba za upravljanje ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja in na spletni strani www.kd-skladi.si. Popust ne velja za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju (vsa vplačila na pristopne izjave tipa PV, OV ali VP), ki ostanejo nespremenjeni. Popusti se ne seštevajo. Če je vlagatelj član Kluba KD plus oziroma je ugodnosti ali popustov več, se za vlagatelja upošteva samo en popust, in sicer tisti, ki je zanj ugodnejši.
Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno