Spletna poslovalnica

Zakaj izbrati sklad KD Bond

Zakaj izbrati sklad KD Bond

Pristop k skladu
Zakaj izbrati sklad KD Bond
KD Bond
Podsklad KD Bond je namenjen vlagateljem, ki iščejo dokaj varno in po donosih boljšo ali vsaj enakovredno naložbo klasičnim oblikam varčevanja (na primer bančnim depozitom). Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem državnih in podjetniških obveznic, ki skupaj z  obvezniškimi ciljnimi skladi predstavljajo vsaj 90 % sredstev sklada, pri čemer delež podjetniških obveznic ne presega 70 %. Sredstva lahko naložimo tudi v zamenljive obveznice, vendar ne več kot 20 %. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Najmanj 70 % sredstev sklada je izpostavljenih evru.

Opozarjamo, da lahko naložimo do 100 % sredstev sklada v obveznice enega samega izdajatelja, če gre za državo, lokalno in regionalno skupnost ali mednarodno organizacijo, ki ji pripada vsaj ena država članica. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v treh letih.

Spoznajte zgodbo sklada


Graf sklada


VEP na obračunski dan: 21.08.2014
Podsklad VEP v EUR Dnevna sprem. VEP v % Sredstva v mio EUR
KD Bond 16,43 0,04% 10,50

Struktura naložb

Po državah datum 31.07.2014
Slovenija 30,77%
Španija 14,85%
Drugo 12,27%
Italija 11,50%
Latvija 8,12%
Evropa 7,66%
Nemčija 5,58%
Južna Koreja 3,23%
Bolgarija 2,83%
Hrvaška 2,41%
Deset največjih naložb datum 31.07.2014
ŠPANSKA I/L OBVEZNICA 1.8% 30/11/2024 5,14%
LATVIJA 2.875% 30/04/2024 5,05%
ISHARES BARCLAYS EURO INF. LIN. GOV. BOND 4,33%
PETROL D.D. LJUBLJANA 3.25% 24/06/2019 3,99%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. 2.875% 03/07/2017 3,85%
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. 3,85%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987% 23/01/2023 3,35%
ISHARES EURO CORPORATE BOND 3,32%
REPUBLIKA SLOVENIJA 4.375% 18/01/2021 3,29%
EXPORT-IMPORT BK KOREA 4.625% 20/02/2017 3,23%
Vrste naložb datum 31.07.2014
Obveznice 84,38%
Skladi 7,66%
Depoziti 3,85%
Inst.den.trga 2,86%
Drugo 0,48%

Predstavitev sklada

Oznaka VP KDZBO
ISIN koda SI0021400302
Družba za upravljanje KD Skladi d.o.o.
Ustanovitev sklada 23.8.1996
ČVS – 21.8.2014 (v tisoč EUR) 10.499,00
Vrsta sklada splošni obvezniški sklad - EUR
Vstopni stroški največ 2,00 %
Izstopni stroški ni stroškov
Upravljavska provizija 0,85 %
CSP (1.7.2013 - 30.6.2014) 0,96 %
PTR (1.7.2013 - 30.6.2014) 68,44 %
Presečna ura 00:01
Transakcijski račun 05100-8011959607
Benchmark Markit iBoxx Overall EUR Total Return (100%)
Sintetični kazalnik tveganj in donosa*Nižje tveganjeVišje tveganjePotencialno nižji donosiPotencialno višji donosi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
*Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom vaše naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih.
Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno