Spletna poslovalnica

Zakaj izbrati sklad KD Prvi izbor

Zakaj izbrati sklad KD Prvi izbor

Pristop k skladu
Zakaj izbrati sklad KD Prvi izbor
KD Prvi izbor
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, investira v široko paleto drugih izbranih investicijskih skladov (ciljnih skladov), s katerimi se trguje na organiziranih trgih (predvsem ETF),  in tako zagotavlja optimalno osnovno razpršitev naložb. Sklad je zato primeren tudi za vlagatelje, ki se s skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime. Najmanj 70 odstotkov vseh naložb v ciljne sklade predstavljajo enote premoženja ali delnice delniških skladov, brez sektorskih ali geografskih omejitev (globalni sklad). Za varovanje premoženja podsklada pred tržnim tveganjem bodo uporabljene standardizirane tržne prodajne opcije, ki imajo za podlago tržne lastniške finančne instrumente, delniške indekse ali tržne enote premoženja (ali delnice) indeksnih skladov.

Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

Spoznajte zgodbo sklada


Graf sklada


VEP na obračunski dan: 15.09.2014
Podsklad VEP v EUR Dnevna sprem. VEP v % Sredstva v mio EUR
KD Prvi izbor 6,78 -0,29% 35,56

Struktura naložb

Po državah datum 29.08.2014
Severna Amerika 37,70%
Evropa brez VB 21,47%
Azija in Pacifik brez Japonske 17,98%
Mednarodno 8,05%
Velika Britanija 6,23%
Japonska 5,94%
Latinska Amerika 1,73%
Rusija 0,48%
Drugo 0,39%
Deset največjih naložb datum 29.08.2014
SPDR S&P 500 ETF TRUST 9,03%
BNY MELLON GL. FUNDS S&P 500 IND.TR. 8,89%
AMUNDI FUNDS EQ. US REL. VALUE 7,45%
INVESCO JAP VALUE EQUITY FUND 4,98%
LYXOR UCITS ETF MSCI USA EURO 4,59%
NLB SKLADI - SLOVENIJA DELNIŠKI 4,56%
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF 4,52%
INVESCO UK EQUITY FUND 4,49%
LYXOR ETF MSCI INDIA 4,34%
DB X-TRACKERS CAC 40 UCITS ETF 3,68%
Vrste naložb datum 29.08.2014
Skladi 99,39%
Drugo 0,39%
Depoziti 0,20%

Predstavitev sklada

Oznaka VP KDZPI
ISIN koda SI0021400211
Družba za upravljanje KD Skladi d.o.o.
Ustanovitev sklada 16.5.2005
ČVS – 15.9.2014 (v tisoč EUR) 35.558,00
Vrsta sklada delniški globalni sklad
Vstopni stroški največ 2,00 %
Izstopni stroški največ 2,50 %**
Upravljavska provizija 0,85 %
CSP (1.7.2013 - 30.6.2014) 0,94 %***
PTR (1.7.2013 - 30.6.2014) 110,32 %
Presečna ura 00:01
Transakcijski račun 05100-8011973963
Benchmark MSCI AC World (100%)
*** Zaradi nedosegljivih podatkov o stroških poslovanja nekaterih ciljnih skladov celotnih stroškov poslovanja sklada ni bilo mogoče izračunati, zato je navedeni podatek zgolj njegova ocena.
Sintetični kazalnik tveganj in donosa*Nižje tveganjeVišje tveganjePotencialno nižji donosiPotencialno višji donosi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
*Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom vaše naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih.

** Velja le za varčevalne pakete, ki so brez vstopnih stroškov, izstopni stroški pa se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila v paket.
Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno