Spletna poslovalnica

Potrošne dobrine: smer Indija – Kitajska

Objavljeno v naložbenemu priročniku Vzajemci 2012: Kje iskati rast,
Potrošne dobrine v investicijskem svetu delimo na dva dela, na osnovne potrošne dobrine in dobrine široke potrošnje (diskrecijske). Osnovne potrošne dobrine zagotavljajo podjetja, kot so Nestle, Coca-Cola, Wal-Mart, Colgate – Palmolive, Heineken itd., gre torej za panoge, ki ljudem prinašajo dobrine za vsakodnevno rabo. Med diskrecijske potrošne dobrine pa spadajo panoge, kot so zabava, oblačila, avtomobili itd. Največja svetovna podjetja v omenjenem sektorju pa so Toyota, McDonald's, Walt Disney, Amazon, Adidas itd.
Prihodnost je srednji sloj v razvijajočih se trgih!

Glavno gonilo rasti prodaje potrošnih dobrin je velikost srednjega razreda. Večji kot je srednji razred, več ljudi bo kupovalo tako osnovne kot tudi diskrecijske potrošne dobrine. Najnižji družbeni sloj seveda porabi večji delež razpoložljivega dohodka za osnovne dobrine, medtem ko potrošniki z višjimi dohodki kupujejo vedno več diskrecijskih dobrin. Tu se je seveda treba vprašati, v katerih državah se bo število ljudi v srednjem sloju v naslednjih desetih letih najbolj povečalo, kje je možnost za rast podjetij iz omenjenega sektorja največja, kje imajo dobički podjetij največji potencial rasti.  Raziskave kažejo na to, da se bo srednji sloj prebivalstva v državah BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska) v naslednjih desetih letih podvojil. Najvišjo rast pa bosta beležili predvsem Indija in Kitajska. Zahodni svet, sestavljen iz držav G7, pa bo deležen le malenkostne rasti srednjega sloja. Prav tako je ključnega pomena vprašanje, ali kupovati lokalna podjetja ali globalne velikane.

Pri investiranju v omenjena sektorja je ključnega pomena vpliv recesije na njihove bilance. Če bi pogledali poslovne rezultate iz poslovanja za vsak sektor posebej od leta 1990, bi ugotovili, da prodaja osnovnih potrošnih dobrin v povprečju recesije praktično ne občuti, na drugi strani pa prodaja dobrin široke potrošnje doživi hud udarec. To ima seveda zelo velik vpliv na cene delnic omenjenih podjetij.  Podjetja iz panoge dobrin široke potrošnje so v povprečju v zadnji krizi zabeležila padec v višini 60 odstotkov, medtem ko so podjetja iz panoge osnovnih potrošnih dobrin zabeležila padec »samo« 40 odstotkov.  Padci in rasti omenjenih sektorjev bodo v prihodnosti še toliko bolj različni glede na to, v kateri državi podjetje posluje. Vedno več podjetij svoje priložnosti išče na trgih v razvoju, kjer imata omenjena sektorja največji potencial. V prvi fazi razvoja države ima največji potencial rasti seveda sektor osnovnih potrošnih dobrin, nato pa pride na vrsto še sektor dobrin široke potrošnje.

Dolgoročni vidik: pričakovani nadpovprečni donosi za Indijo in Kitajsko 

Zelo dober argument za investiranje v potrošne dobrine nam pokaže tabela, kjer vidimo donose po panogah za ameriški delniški indeks S&P 500. Vidimo, da so tečaji delnic družb, ki delujejo na področju izdelkov in storitev široke ter ozke porabe, kar dve desetletji zapored, od leta 1980 do 2000, dosegali nadpovprečne donose. Predvsem v prvih desetih letih (po letu 1980) je bil sektor osnovne porabe najdonosnejši sektor med vsemi, sektor diskrecijske porabe pa je zabeležil tretji največji donos. Podobna zgodba se je nato ponovila še v naslednjih desetih letih. Ameriški potrošnik je v letih od 1980 do 2000 vse več svojih prihodkov trošil, stopnja varčevanja pa se je posledično zmanjševala. To mu je omogočala tudi vse večja zdravstvena mreža, saj so se izdatki za zdravstvo v tem obdobju povečali za 50 odstotkov. Glede na podatke, ki jih imamo, lahko sklepamo, da so bile varčevalne navade povprečnega ameriškega potrošnika in raven njegove zadolženosti leta 1980 zelo podobne trenutnim navadam in zadolženosti potrošnika v Indiji ter na Kitajskem. Ameriški porabnik sicer ni imel tako visoke stopnje varčevanja, kot je trenutno v povprečnem kitajskem gospodinjstvu, ki privarčuje približno 25 odstotkov razpoložljivih dohodkov, a smo bili v ZDA vseeno priča ogromni rasti notranjega trga potrošništva v zadnjih 30 letih. Vsi ti podatki nam nakazujejo, v katero smer se bosta gibali kitajska in indijska ekonomija. Predvsem iz razloga, ker si tudi politika želi razviti domačo potrošnjo. Ti dve državi sta že začeli povečevati izdatke za zdravstvo, posledično pa so potrošniki pripravljeni večji del svojih prihodkov porabiti za nakup hrane, obleke, gospodinjskih aparatov, avtomobila itd. Lahko rečemo, da smo v Indiji in na Kitajskem na začetku dolgoročnega cikla, ki lahko vlagateljem prinese tudi nadpovprečne donose, kot se je to zgodilo v ZDA v letih 1980 do 2000.

Vidimo, da so potrošne dobrine lahko zelo donosna naložba, obenem pa so v kriznih časih tudi manj volatilne. Seveda je treba pravilno izbirati podjetja iz omenjenega sektorja, saj so nekatere regije potencial že izkoristile, nekatere pa so šele na začetku svoje poti. Vlagatelj lahko na daljši rok pričakuje nadaljevanje pozitivnega trenda potrošnih dobrin, ki smo mu bili priča tako v zadnjih letih kot tudi v zadnjih desetletjih.

Sektorski donosi ameriškega delniškega indeksa S&P 500 (v odstotkih)       

David Zorman, upravitelj, KD Skladi


Družba KD Skladi upravlja delniški podsklad KD Vitalnost, ki investira v finančne instrumente, ki se nanašajo na izdajatelje oziroma podjetja, katerih proizvodi ali storitve neposredno ali posredno ohranjajo življenje, podaljšujejo življenjsko dobo in izboljšujejo kvaliteto življenja ter spadajo v sektorje zdravstvene opreme in storitev, farmacije, biotehnologije, izdelkov in storitev ožje porabe (avtomobili in sestavni deli, trajne dobrine in oprema, porabniške storitve, mediji in trgovina) ter panoge izdelkov in storitev široke porabe (hrana in pijača brez tobačnih izdelkov, izdelki za gospodinjstvo in osebno rabo).


Družba KD Skladi upravlja delniški podsklad KD Indija - Kitajska, ki investira v finančne instrumente, ki se nanašajo na izdajatelje iz Kitajske in Indije, ne glede na gospodarski sektor.


Članek objavljen v naložbenemu priročniku Vzajemci 2012: Kje iskati rast.
nazaj na seznam
Skladi
Nakup in prodaja
Način varčevanja v skladih
Portfelji skladov
Prijava na e-novice
Novice, strokovni članki, dogodki, akcije, poročila skladov, ...
Brezplačni telefon 080 80 24Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.

Spletna mesta KD

Zapri okno