Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 04.03.2015
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,97 EUR 0,20% 26,09% 43,63% 24,98% 118,39
KD Rastko 24,93 EUR 0,44% 21,13% 57,33% 23,90% 62,65
KD Bond 17,85 EUR 0,08% 13,57% 28,84% 34,32% 15,69
KD MM 54,20 EUR 0,00% 0,75% 4,93% 9,20% 21,30
KD Prvi izbor 8,00 EUR -0,02% 33,76% 51,32% 59,80% 50,70
KD Balkan 2,61 EUR 0,02% 16,64% 39,30% -2,57% 40,13
KD Novi trgi 6,62 EUR -0,82% 34,56% 19,36% 30,40% 35,28
KD Surovine in energija 4,94 EUR -0,06% 9,04% 1,66% 17,74% 9,71
KD Tehnologija 8,98 EUR 0,20% 33,13% 55,09% 89,03% 23,25
KD Vitalnost 2,08 EUR 0,48% 35,48% 87,83% 97,87% 28,23
KD Indija - Kitajska 2,16 EUR -0,52% 51,38% 52,48% 62,49% 32,07
KD Latinska Amerika 1,25 EUR -1,85% 12,92% -22,62% -10,38% 2,19
KD Vzhodna Evropa 1,07 EUR -1,54% 1,80% -16,19% -9,71% 5,66
KD Dividendni 8,87 EUR 0,07% 31,72% 55,11% N.P. 33,93


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje -0,98% 24,87% 14,45% 18,69%
Situirana jesen -0,23% 33,29% 43,06% N.P.
Popotnica za življenje -0,13% 32,08% 45,13% 46,68%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 04.03.2015