Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 26.05.2015
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 11,24 EUR -0,35% 22,02% 54,31% 33,41% 120,22
KD Rastko 26,13 EUR -0,51% 17,53% 78,47% 38,19% 63,48
KD Bond 17,31 EUR -0,28% 8,52% 24,32% 29,58% 13,81
KD MM 54,21 EUR -0,00% 0,45% 4,44% 8,81% 25,11
KD Prvi izbor 8,36 EUR -0,46% 33,55% 72,63% 65,89% 58,43
KD Balkan 2,63 EUR -0,46% 9,08% 53,57% 6,60% 39,42
KD Novi trgi 7,12 EUR -0,03% 31,24% 48,03% 37,54% 37,47
KD Surovine in energija 5,10 EUR -1,08% 5,48% 18,13% 24,94% 9,09
KD Tehnologija 9,01 EUR -1,01% 31,98% 53,03% 85,27% 25,27
KD Vitalnost 2,15 EUR -0,59% 38,55% 86,11% 98,87% 30,01
KD Indija - Kitajska 2,49 EUR 1,58% 61,15% 96,28% 76,01% 35,89
KD Latinska Amerika 1,28 EUR -1,51% -0,54% -7,41% -8,62% 2,60
KD Vzhodna Evropa 1,16 EUR -1,12% -0,45% 11,83% -0,04% 6,33
KD Dividendni 9,41 EUR -0,51% 27,96% 74,65% N.P. 35,76


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje -0,27% 22,50% 39,89% 26,89%
Situirana jesen -0,35% 30,90% 65,96% N.P.
Popotnica za življenje -0,30% 30,28% 61,22% 52,82%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 26.05.2015