Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 02.07.2015
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,68 EUR 0,03% 10,27% 44,08% 29,09% 111,90
KD Rastko 24,64 EUR -0,07% 5,75% 66,26% 33,92% 58,84
KD Bond 16,82 EUR -0,12% 3,79% 21,23% 26,42% 11,95
KD MM 54,22 EUR 0,00% 0,37% 4,22% 8,66% 33,23
KD Prvi izbor 8,04 EUR 0,24% 24,28% 59,60% 63,99% 55,63
KD Balkan 2,56 EUR -0,39% -1,44% 52,85% 7,22% 37,97
KD Novi trgi 6,62 EUR 0,27% 18,92% 32,63% 26,69% 34,98
KD Surovine in energija 4,76 EUR 0,50% -5,40% 7,33% 21,51% 8,40
KD Tehnologija 8,80 EUR 0,54% 24,58% 44,64% 85,21% 24,43
KD Vitalnost 2,08 EUR 0,14% 28,16% 73,20% 93,85% 28,64
KD Indija - Kitajska 2,24 EUR -0,85% 39,91% 71,08% 56,35% 31,82
KD Latinska Amerika 1,23 EUR 1,85% -4,76% -13,87% -13,50% 2,56
KD Vzhodna Evropa 1,09 EUR 0,22% -8,94% -3,98% -5,21% 5,89
KD Dividendni 8,92 EUR 0,35% 15,18% 63,48% N.P. 33,16


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 0,35% 10,81% 25,18% 17,63%
Situirana jesen 0,29% 19,49% 52,87% N.P.
Popotnica za življenje 0,17% 18,98% 48,22% 46,43%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 02.07.2015