Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 29.09.2016
Podsklad KD Krovnega sklada Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,63 EUR -0,18% 9,52% 33,23% 55,51% 109,30
KD Rastko 23,09 EUR 0,08% 7,02% 26,67% 58,06% 42,18
KD Bond 18,18 EUR 0,01% 5,26% 21,75% 36,63% 30,72
KD MM 54,22 EUR 0,00% -0,00% 1,39% 6,05% 34,75
KD Prvi izbor 7,75 EUR -0,27% 10,51% 33,99% 71,65% 55,30
KD Balkan 2,74 EUR 0,04% 14,46% 37,45% 43,15% 28,42
KD Novi trgi 6,24 EUR -0,49% 18,95% 20,23% 42,49% 28,25
KD Surovine in energija 4,29 EUR 1,01% 14,67% -3,56% 11,67% 7,59
KD Tehnologija 10,07 EUR -0,64% 23,27% 62,25% 106,37% 29,71
KD Vitalnost 2,03 EUR -1,20% 8,03% 43,67% 109,55% 28,36
KD Indija - Kitajska 1,89 EUR -0,34% 11,41% 34,04% 66,43% 18,47
KD Latinska Amerika 1,21 EUR -1,75% 26,63% -2,50% -0,44% 2,16
KD Vzhodna Evropa 1,05 EUR 0,95% 12,22% -13,33% 0,70% 5,36
KD Dividendni 8,10 EUR -0,10% 7,25% 30,15% 56,37% 23,73
KD Amerika 1,04 EUR -0,84% N.P. N.P. N.P. 5,10


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje -0,47% 15,76% 13,44% 31,04%
Situirana jesen -0,27% 11,90% 28,52% 57,55%
Popotnica za življenje -0,50% 12,67% 30,88% 64,18%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 29.09.2016


VEP Podskladov na obračunski dan 29.09.2016
Podsklad ILIRIKA Krovnega sklada Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
ILIRIKA Azija dinamični 8,35 EUR 0,06% 19,96% 11,51% 43,13% 2,80
ILIRIKA Energija delniški 3,32 EUR 0,61% 8,20% -15,50% -19,25% 0,14
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški 8,65 EUR -0,60% 8,98% 37,02% 70,78% 2,94
ILIRIKA Gazela dinamični 6,06 EUR -0,25% 4,32% 9,06% 26,08% 2,03
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični 7,63 EUR -0,23% 9,54% 28,54% 61,53% 4,05
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni 2,55 EUR -0,38% 5,27% 3,49% -5,59% 15,99
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni 0,54 EUR -0,04% 2,70% 11,62% 14,28% 2,82
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični 6,44 EUR -0,39% 22,31% 3,07% 9,12% 2,80
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični 3,90 EUR 0,82% 10,87% -21,20% -23,48% 1,50


Naložba Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Pospešeni naložbeni paket 10,97 EUR -0,21% 5,13% 7,19%
Zmerni naložbeni paket 10,75 EUR -0,17% 5,22% 11,98%

Vrednost točke posameznega naložbenega paketa je izračunana glede na vrednost VEP izbranih podskladov, ki sestavljajo posamezni paket in glede na deleže, ki jih imajo izbrani podskladi znotraj posameznega paketa. Vrednost točke naložbenega paketa je izračunana na isti dan, kot vrednost VEP podskladov, ki sestavljajo posamezni paket.