Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 29.10.2014
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,09 EUR -0,01% 24,10% 37,48% 13,98% 110,53
KD Rastko 23,07 EUR -0,28% 21,28% 45,32% 12,38% 68,46
KD Bond 16,62 EUR 0,07% 9,79% 23,90% 27,09% 12,35
KD MM 54,16 EUR 0,00% 1,16% 5,75% 9,81% 23,34
KD Prvi izbor 6,69 EUR 0,43% 13,06% 37,58% 46,61% 34,99
KD Balkan 2,68 EUR -0,12% 33,10% 36,74% -5,74% 41,46
KD Novi trgi 5,86 EUR 0,27% 10,22% 20,38% 26,06% 31,83
KD Surovine in energija 4,61 EUR 0,13% 1,21% 5,52% 18,19% 10,07
KD Tehnologija 7,45 EUR -0,27% 17,18% 45,20% 76,46% 14,73
KD Vitalnost 1,71 EUR 0,37% 18,27% 70,93% 102,73% 23,10
KD Indija - Kitajska 1,78 EUR 0,83% 22,69% 43,55% 46,66% 23,41
KD Latinska Amerika 1,25 EUR -0,33% -1,61% -8,33% -0,39% 3,07
KD Vzhodna Evropa 1,11 EUR 0,31% -11,42% -2,79% 2,34% 8,18
KD Dividendni 7,88 EUR 0,41% 22,37% 42,36% N.P. 29,97


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 0,21% 8,86% 17,50% 17,15%
Situirana jesen 0,38% 15,47% 34,09% N.P.
Popotnica za življenje 0,23% 16,42% 38,20% 40,85%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 29.10.2014