Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 23.10.2014
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,04 EUR 0,09% 24,67% 43,44% 11,89% 109,81
KD Rastko 23,06 EUR 0,66% 23,20% 53,76% 10,14% 68,30
KD Bond 16,61 EUR 0,00% 9,77% 24,63% 27,12% 12,54
KD MM 54,16 EUR 0,00% 1,18% 5,79% 9,84% 23,75
KD Prvi izbor 6,61 EUR 0,31% 12,19% 43,19% 42,03% 34,56
KD Balkan 2,66 EUR 0,31% 33,57% 38,81% -9,85% 41,18
KD Novi trgi 5,79 EUR -0,24% 9,33% 29,04% 21,09% 31,39
KD Surovine in energija 4,64 EUR 1,17% 2,80% 12,07% 17,69% 10,54
KD Tehnologija 7,44 EUR 1,06% 18,68% 46,84% 75,96% 14,65
KD Vitalnost 1,71 EUR 0,68% 19,16% 71,47% 103,43% 22,86
KD Indija - Kitajska 1,76 EUR 0,01% 21,83% 54,98% 40,05% 23,13
KD Latinska Amerika 1,24 EUR -1,75% -2,42% -2,63% -3,64% 3,00
KD Vzhodna Evropa 1,09 EUR -0,15% -12,32% 1,84% -3,01% 8,04
KD Dividendni 7,79 EUR 0,24% 23,35% 46,98% N.P. 29,61


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje -0,53% 8,29% 24,76% 12,70%
Situirana jesen 0,12% 15,24% 40,27% N.P.
Popotnica za življenje 0,13% 16,33% 43,97% 37,94%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 23.10.2014