Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 30.07.2015
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,59 EUR 0,16% 7,35% 40,10% 24,81% 110,77
KD Rastko 24,73 EUR 0,32% 6,11% 63,98% 31,44% 57,87
KD Bond 17,21 EUR 0,32% 5,34% 23,17% 28,59% 12,48
KD MM 54,22 EUR -0,00% 0,29% 4,05% 8,52% 33,79
KD Prvi izbor 8,08 EUR 0,62% 22,96% 55,85% 56,71% 55,08
KD Balkan 2,62 EUR 0,38% 0,76% 58,07% 10,02% 36,97
KD Novi trgi 6,19 EUR 0,23% 6,21% 19,31% 12,56% 32,72
KD Surovine in energija 4,53 EUR 0,45% -9,99% -2,73% 10,32% 7,96
KD Tehnologija 9,23 EUR 0,61% 25,71% 46,85% 90,54% 27,68
KD Vitalnost 2,15 EUR 0,29% 32,94% 69,28% 99,43% 32,42
KD Indija - Kitajska 2,02 EUR 0,43% 19,27% 50,55% 37,78% 25,93
KD Latinska Amerika 1,15 EUR -0,57% -15,13% -22,61% -21,32% 2,37
KD Vzhodna Evropa 1,06 EUR 0,85% -8,51% -10,72% -14,64% 5,63
KD Dividendni 8,73 EUR 0,08% 11,39% 57,40% N.P. 31,57


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 0,16% 1,01% 14,26% 6,97%
Situirana jesen 0,31% 13,89% 45,43% N.P.
Popotnica za življenje 0,28% 14,41% 41,02% 40,23%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 30.07.2015