Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 26.11.2014
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,39 EUR 0,04% 25,01% 52,23% 18,97% 113,58
KD Rastko 23,99 EUR 0,12% 24,03% 68,73% 18,57% 71,17
KD Bond 16,85 EUR -0,04% 10,77% 29,30% 28,29% 12,91
KD MM 54,17 EUR 0,00% 1,07% 5,57% 9,67% 23,25
KD Prvi izbor 7,06 EUR 0,08% 16,67% 58,25% 52,97% 36,91
KD Balkan 2,69 EUR -0,27% 29,87% 47,98% -0,39% 41,77
KD Novi trgi 6,17 EUR 0,63% 15,20% 38,10% 29,84% 33,33
KD Surovine in energija 4,71 EUR -0,65% 2,88% 17,75% 18,15% 10,23
KD Tehnologija 7,98 EUR 0,33% 23,25% 59,39% 84,96% 15,83
KD Vitalnost 1,82 EUR 0,08% 22,10% 85,93% 105,02% 24,87
KD Indija - Kitajska 1,88 EUR 0,59% 21,69% 66,09% 48,58% 24,75
KD Latinska Amerika 1,33 EUR 0,33% 8,39% 5,86% 0,66% 3,24
KD Vzhodna Evropa 1,12 EUR -1,01% -8,49% 7,89% 6,90% 8,28
KD Dividendni 8,20 EUR 0,30% 23,09% 56,98% N.P. 31,27


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 0,08% 12,33% 33,61% 19,95%
Situirana jesen 0,32% 18,48% 51,76% N.P.
Popotnica za življenje 0,26% 19,74% 54,93% 45,08%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 26.11.2014