Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 26.04.2016
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,41 EUR 0,00% -9,29% 30,28% 26,05% 109,00
KD Rastko 22,88 EUR 0,30% -13,40% 36,76% 23,97% 45,29
KD Bond 17,58 EUR 0,02% -1,61% 16,03% 33,71% 21,91
KD MM 54,21 EUR -0,00% 0,01% 2,27% 7,06% 35,67
KD Prvi izbor 7,48 EUR -0,03% -11,79% 31,00% 38,41% 57,49
KD Balkan 2,36 EUR 0,05% -10,79% 23,20% -7,35% 24,87
KD Novi trgi 5,69 EUR 0,42% -22,75% 6,31% -1,32% 24,74
KD Surovine in energija 4,25 EUR 0,86% -19,95% -4,07% -14,30% 7,32
KD Tehnologija 9,08 EUR -0,68% -1,73% 48,67% 88,11% 26,49
KD Vitalnost 1,99 EUR -0,49% -9,38% 38,72% 81,56% 29,54
KD Indija - Kitajska 1,72 EUR 0,14% -31,52% 21,22% 15,29% 14,80
KD Latinska Amerika 1,14 EUR 1,62% -18,13% -19,47% -25,35% 2,41
KD Vzhodna Evropa 1,02 EUR 0,23% -14,21% -15,93% -28,86% 5,34
KD Dividendni 8,02 EUR -0,12% -15,64% 34,40% 29,70% 24,93
KD Amerika 0,99 EUR -0,26% N.P. N.P. N.P. 0,35


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 0,57% -19,60% 3,40% -3,58%
Situirana jesen 0,08% -16,43% 24,78% 23,44%
Popotnica za življenje 0,05% -14,39% 23,69% 29,43%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 26.04.2016