Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 16.04.2015
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 11,49 EUR -0,28% 27,47% 51,96% 26,05% 123,61
KD Rastko 26,47 EUR -0,50% 23,47% 70,61% 26,87% 64,94
KD Bond 17,95 EUR -0,45% 13,18% 29,42% 34,51% 16,03
KD MM 54,21 EUR 0,00% 0,60% 4,65% 9,01% 20,20
KD Prvi izbor 8,53 EUR -0,70% 42,10% 68,67% 59,60% 58,97
KD Balkan 2,68 EUR -0,15% 14,37% 43,32% -4,56% 40,25
KD Novi trgi 7,41 EUR -0,39% 44,15% 40,25% 35,47% 38,74
KD Surovine in energija 5,34 EUR -1,14% 15,44% 18,09% 21,59% 10,30
KD Tehnologija 9,08 EUR -1,42% 37,97% 55,49% 81,45% 24,50
KD Vitalnost 2,20 EUR -1,15% 46,71% 96,78% 99,90% 30,64
KD Indija - Kitajska 2,55 EUR -0,24% 74,53% 86,68% 77,55% 38,99
KD Latinska Amerika 1,35 EUR -0,87% 9,14% -11,34% -7,01% 2,00
KD Vzhodna Evropa 1,19 EUR 0,45% 13,59% 1,16% -8,59% 6,46
KD Dividendni 9,52 EUR -0,44% 34,76% 69,41% N.P. 36,48


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje -0,30% 33,31% 33,23% 24,65%
Situirana jesen -0,52% 40,15% 60,40% N.P.
Popotnica za življenje -0,56% 39,35% 59,33% 49,15%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 16.04.2015