Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 19.12.2014
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,17 EUR 0,84% 24,18% 46,73% 17,04% 110,42
KD Rastko 23,03 EUR 0,85% 21,27% 60,50% 15,33% 66,78
KD Bond 16,91 EUR 0,12% 10,75% 27,46% 28,37% 13,07
KD MM 54,18 EUR 0,00% 0,97% 5,40% 9,55% 24,15
KD Prvi izbor 7,07 EUR 1,20% 19,37% 53,40% 48,03% 36,98
KD Balkan 2,55 EUR 1,30% 22,82% 42,36% -1,90% 39,94
KD Novi trgi 5,89 EUR 0,80% 13,30% 29,83% 23,33% 31,06
KD Surovine in energija 4,49 EUR 2,03% -0,01% 8,15% 11,19% 9,66
KD Tehnologija 7,91 EUR 0,31% 20,60% 51,61% 75,96% 15,67
KD Vitalnost 1,82 EUR 0,19% 24,62% 75,50% 93,14% 25,26
KD Indija - Kitajska 1,91 EUR 0,54% 28,32% 67,45% 50,55% 26,70
KD Latinska Amerika 1,19 EUR 0,59% -0,33% -10,08% -11,11% 2,86
KD Vzhodna Evropa 0,97 EUR -0,23% -18,89% -5,73% -12,64% 5,95
KD Dividendni 8,07 EUR 0,62% 24,79% 52,76% N.P. 30,74


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 0,46% 9,46% 25,41% 12,71%
Situirana jesen 0,88% 19,45% 46,11% N.P.
Popotnica za življenje 0,75% 19,74% 47,57% 39,11%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 19.12.2014