Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 27.01.2015
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,70 EUR -0,21% 28,50% 43,25% 21,28% 116,20
KD Rastko 24,14 EUR -0,39% 21,98% 56,85% 18,80% 69,82
KD Bond 17,52 EUR -0,24% 13,45% 29,75% 32,53% 14,88
KD MM 54,19 EUR 0,00% 0,86% 5,16% 9,36% 23,05
KD Prvi izbor 7,76 EUR -0,79% 33,36% 51,16% 62,28% 40,68
KD Balkan 2,59 EUR 0,14% 18,31% 43,64% -3,74% 39,43
KD Novi trgi 6,71 EUR -0,90% 38,03% 25,72% 41,91% 35,95
KD Surovine in energija 4,76 EUR -0,62% 9,33% 1,35% 18,04% 10,21
KD Tehnologija 8,32 EUR -2,83% 28,01% 50,80% 83,19% 16,62
KD Vitalnost 1,99 EUR -0,88% 36,66% 82,74% 101,19% 28,22
KD Indija - Kitajska 2,19 EUR -1,32% 56,11% 59,67% 75,22% 30,96
KD Latinska Amerika 1,31 EUR 0,02% 18,15% -14,36% 0,93% 3,16
KD Vzhodna Evropa 1,04 EUR -0,57% -7,18% -12,21% -10,16% 6,68
KD Dividendni 8,64 EUR -0,85% 32,76% 52,20% N.P. 32,98


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje -0,55% 26,54% 19,80% 25,07%
Situirana jesen -0,84% 34,55% 43,89% N.P.
Popotnica za življenje -0,67% 34,20% 46,20% 50,63%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 27.01.2015