Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 26.03.2015
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 11,05 EUR -0,88% 27,14% 44,47% 22,67% 119,21
KD Rastko 25,12 EUR -0,89% 22,17% 55,90% 21,51% 61,30
KD Bond 17,96 EUR 0,05% 14,44% 29,33% 34,59% 15,89
KD MM 54,20 EUR 0,00% 0,69% 4,79% 9,11% 19,99
KD Prvi izbor 8,07 EUR -0,61% 35,65% 55,76% 53,46% 55,28
KD Balkan 2,54 EUR -1,80% 13,32% 36,80% -7,15% 38,33
KD Novi trgi 6,56 EUR -0,95% 32,58% 22,45% 22,94% 34,26
KD Surovine in energija 4,87 EUR -0,26% 8,48% 3,52% 13,41% 9,43
KD Tehnologija 8,85 EUR -0,46% 34,17% 48,11% 77,44% 23,52
KD Vitalnost 2,09 EUR -0,91% 38,01% 86,28% 89,48% 28,83
KD Indija - Kitajska 2,17 EUR -0,59% 52,21% 62,91% 53,81% 33,26
KD Latinska Amerika 1,21 EUR -1,86% 6,09% -23,32% -15,04% 1,91
KD Vzhodna Evropa 1,06 EUR -1,40% 1,16% -14,26% -14,57% 5,67
KD Dividendni 8,95 EUR -0,47% 32,48% 55,24% N.P. 34,23


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje -1,19% 23,15% 17,92% 13,25%
Situirana jesen -0,66% 33,62% 45,59% N.P.
Popotnica za življenje -0,87% 32,49% 46,82% 40,74%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 26.03.2015