Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 21.10.2014
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,01 EUR 0,46% 23,45% 43,01% 10,53% 109,50
KD Rastko 22,90 EUR 1,20% 22,84% 52,67% 8,28% 68,19
KD Bond 16,60 EUR 0,15% 10,10% 24,55% 26,96% 12,22
KD MM 54,16 EUR 0,00% 1,19% 5,79% 9,85% 24,80
KD Prvi izbor 6,54 EUR 1,02% 10,01% 41,60% 39,38% 34,18
KD Balkan 2,65 EUR 0,07% 33,30% 38,14% -11,01% 41,11
KD Novi trgi 5,77 EUR 0,14% 7,16% 28,77% 20,21% 31,32
KD Surovine in energija 4,62 EUR 2,28% 1,26% 11,53% 15,22% 10,49
KD Tehnologija 7,36 EUR 1,58% 16,57% 45,24% 72,88% 14,50
KD Vitalnost 1,68 EUR 1,09% 17,54% 69,20% 98,09% 22,56
KD Indija - Kitajska 1,74 EUR 0,76% 17,94% 53,33% 38,53% 22,86
KD Latinska Amerika 1,26 EUR -1,85% -2,12% -0,91% -2,82% 3,08
KD Vzhodna Evropa 1,10 EUR 1,45% -13,36% 2,05% -3,67% 8,06
KD Dividendni 7,75 EUR 0,60% 22,26% 46,14% N.P. 29,44


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 0,06% 6,76% 24,74% 12,09%
Situirana jesen 0,61% 13,44% 39,34% N.P.
Popotnica za življenje 0,56% 14,55% 43,05% 35,76%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 21.10.2014