Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 30.09.2014
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,23 EUR 0,17% 28,59% 51,26% 16,26% 112,45
KD Rastko 24,05 EUR -0,22% 32,22% 65,80% 17,08% 72,42
KD Bond 16,63 EUR 0,19% 11,33% 24,70% 27,51% 11,40
KD MM 54,14 EUR 0,00% 1,24% 5,90% 9,94% 23,78
KD Prvi izbor 6,80 EUR 0,41% 18,44% 52,22% 48,21% 35,65
KD Balkan 2,73 EUR -0,01% 37,45% 43,26% -5,13% 42,41
KD Novi trgi 5,88 EUR 0,49% 14,18% 36,85% 30,29% 32,27
KD Surovine in energija 4,94 EUR 0,17% 11,67% 30,83% 31,37% 11,25
KD Tehnologija 7,76 EUR 1,08% 25,66% 60,42% 82,63% 15,40
KD Vitalnost 1,76 EUR 0,74% 24,49% 81,66% 111,77% 23,60
KD Indija - Kitajska 1,75 EUR 0,22% 25,29% 57,12% 45,64% 23,12
KD Latinska Amerika 1,33 EUR 0,71% 7,01% 11,12% 9,31% 3,16
KD Vzhodna Evropa 1,14 EUR 0,83% -5,95% 10,95% 10,23% 8,28
KD Dividendni 8,09 EUR 0,26% 30,70% 57,29% N.P. 31,03


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 0,48% 14,22% 32,91% 21,78%
Situirana jesen 0,38% 21,45% 49,38% N.P.
Popotnica za življenje 0,43% 21,20% 52,44% 45,07%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 30.09.2014