Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 27.08.2015
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,03 EUR 1,80% -1,23% 33,10% 19,82% 103,92
KD Rastko 22,89 EUR 2,02% -4,52% 48,27% 23,19% 53,23
KD Bond 17,18 EUR 0,16% 3,53% 21,43% 27,43% 12,89
KD MM 54,22 EUR -0,00% 0,22% 3,88% 8,37% 37,43
KD Prvi izbor 7,37 EUR 4,15% 9,44% 40,67% 45,51% 49,58
KD Balkan 2,49 EUR 0,99% -7,84% 48,20% 5,67% 34,83
KD Novi trgi 5,51 EUR 4,74% -9,13% 7,96% 0,40% 29,29
KD Surovine in energija 4,04 EUR 6,18% -20,67% -13,05% -2,11% 7,03
KD Tehnologija 8,52 EUR 3,11% 13,64% 36,03% 73,54% 25,02
KD Vitalnost 1,98 EUR 2,76% 17,39% 57,45% 80,64% 29,60
KD Indija - Kitajska 1,77 EUR 5,20% 0,53% 34,10% 21,09% 22,23
KD Latinska Amerika 1,06 EUR 5,87% -26,06% -26,96% -27,15% 2,11
KD Vzhodna Evropa 0,96 EUR 4,26% -19,97% -20,34% -21,75% 5,05
KD Dividendni 7,99 EUR 3,19% -0,33% 43,30% N.P. 28,52


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 4,53% -11,90% 4,69% -2,21%
Situirana jesen 3,99% 0,45% 31,78% N.P.
Popotnica za življenje 3,37% 1,33% 30,30% 29,04%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 27.08.2015