Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 04.02.2016
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 9,73 EUR -0,17% -9,05% 22,80% 11,81% 96,28
KD Rastko 20,93 EUR 0,33% -14,22% 24,84% 7,34% 46,15
KD Bond 17,45 EUR -0,36% -0,50% 17,45% 32,22% 22,80
KD MM 54,21 EUR 0,00% 0,03% 2,82% 7,51% 31,95
KD Prvi izbor 6,89 EUR -0,95% -10,08% 23,86% 23,90% 50,62
KD Balkan 2,26 EUR 0,16% -13,43% 15,79% -11,62% 27,39
KD Novi trgi 5,00 EUR -0,67% -22,99% -8,64% -14,39% 23,18
KD Surovine in energija 3,59 EUR -0,72% -24,93% -21,06% -28,80% 6,16
KD Tehnologija 8,66 EUR -2,43% 2,80% 44,99% 67,02% 24,98
KD Vitalnost 1,87 EUR -2,73% -5,89% 45,56% 64,34% 27,52
KD Indija - Kitajska 1,53 EUR -1,24% -27,27% 1,55% 1,33% 16,36
KD Latinska Amerika 0,91 EUR 0,51% -26,44% -35,38% -40,00% 1,57
KD Vzhodna Evropa 0,88 EUR 2,05% -12,18% -30,30% -38,45% 4,83
KD Dividendni 7,31 EUR -0,34% -15,16% 24,14% N.P. 23,19


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 0,16% -20,36% -11,65% -16,93%
Situirana jesen -0,65% -15,73% 14,21% N.P.
Popotnica za življenje -0,97% -13,45% 16,51% 14,96%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 04.02.2016