Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 25.11.2015
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,49 EUR 0,33% 0,99% 36,15% 21,60% 105,80
KD Rastko 23,69 EUR 0,82% -1,12% 47,40% 26,64% 54,52
KD Bond 17,59 EUR 0,30% 4,37% 20,01% 31,30% 14,93
KD MM 54,21 EUR -0,00% 0,06% 3,32% 7,88% 30,84
KD Prvi izbor 8,00 EUR 0,56% 13,43% 51,54% 48,30% 56,53
KD Balkan 2,42 EUR -0,23% -10,12% 39,51% 3,96% 33,33
KD Novi trgi 6,06 EUR 0,30% -1,21% 15,80% 3,05% 31,41
KD Surovine in energija 4,41 EUR -0,06% -6,97% -1,70% -4,69% 7,70
KD Tehnologija 9,82 EUR 0,48% 23,39% 60,67% 93,05% 31,27
KD Vitalnost 2,10 EUR 0,95% 15,85% 67,28% 83,11% 33,52
KD Indija - Kitajska 1,96 EUR 0,25% 4,83% 38,90% 21,80% 23,25
KD Latinska Amerika 1,09 EUR -1,30% -17,87% -20,25% -30,68% 2,11
KD Vzhodna Evropa 1,04 EUR 1,00% -8,03% -12,78% -21,04% 5,59
KD Dividendni 8,52 EUR 0,28% 4,27% 47,80% N.P. 30,33


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje -0,05% -5,32% 10,27% -2,55%
Situirana jesen 0,38% 5,84% 39,51% N.P.
Popotnica za življenje 0,48% 5,06% 37,56% 31,41%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 25.11.2015