Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 19.09.2014
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,27 EUR 0,06% 27,12% 48,94% 15,89% 113,08
KD Rastko 24,34 EUR 0,03% 33,01% 69,03% 17,37% 73,25
KD Bond 16,60 EUR 0,22% 10,03% 24,04% 27,75% 11,04
KD MM 54,13 EUR 0,00% 1,27% 5,96% 9,99% 23,63
KD Prvi izbor 6,85 EUR 0,28% 16,08% 48,96% 49,40% 35,92
KD Balkan 2,73 EUR -0,20% 38,15% 39,55% -4,72% 42,20
KD Novi trgi 6,02 EUR -0,64% 12,90% 30,07% 32,77% 33,14
KD Surovine in energija 5,03 EUR -0,28% 10,73% 22,01% 30,94% 11,50
KD Tehnologija 7,72 EUR 0,12% 23,54% 55,61% 81,83% 15,28
KD Vitalnost 1,75 EUR 0,23% 22,21% 76,67% 110,77% 23,37
KD Indija - Kitajska 1,79 EUR -0,31% 23,73% 49,14% 46,55% 23,72
KD Latinska Amerika 1,38 EUR -0,86% 7,01% 4,10% 15,01% 3,22
KD Vzhodna Evropa 1,16 EUR -0,45% -7,71% 4,24% 12,04% 8,44
KD Dividendni 8,16 EUR 0,38% 28,95% 59,14% N.P. 31,27


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje -0,43% 13,10% 26,61% 24,05%
Situirana jesen 0,04% 19,63% 46,86% N.P.
Popotnica za življenje -0,12% 19,51% 47,88% 45,80%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 19.09.2014