Tečajnica

VEP Podskladov na obračunski dan 26.05.2016
Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR Dnevna sprememba VEP v % 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % 5-letna sprememba v % Sredstva v mio EUR
KD Galileo 10,38 EUR -0,06% -7,63% 28,59% 29,78% 108,31
KD Rastko 22,99 EUR 0,46% -12,02% 33,46% 27,23% 45,13
KD Bond 17,69 EUR -0,06% 2,20% 16,36% 33,46% 22,55
KD MM 54,21 EUR 0,00% 0,01% 2,02% 6,87% 35,68
KD Prvi izbor 7,51 EUR 0,15% -10,21% 28,17% 41,82% 57,86
KD Balkan 2,37 EUR 0,36% -10,00% 23,73% -5,21% 24,90
KD Novi trgi 5,49 EUR 0,23% -22,85% 1,08% 0,04% 23,69
KD Surovine in energija 4,19 EUR -0,35% -17,82% -7,66% -12,47% 8,02
KD Tehnologija 9,28 EUR 0,06% 3,04% 47,81% 92,24% 26,89
KD Vitalnost 1,99 EUR 0,07% -7,44% 35,90% 78,49% 28,94
KD Indija - Kitajska 1,67 EUR 0,19% -32,91% 17,28% 18,50% 14,21
KD Latinska Amerika 1,08 EUR 0,41% -15,43% -23,89% -28,22% 2,72
KD Vzhodna Evropa 0,98 EUR 0,11% -15,51% -21,85% -26,66% 5,34
KD Dividendni 7,99 EUR 0,12% -15,11% 31,30% 30,35% 24,68
KD Amerika 1,01 EUR -0,23% N.P. N.P. N.P. 0,73


Donosnost paketov skladov Dnevna
sprememba v %
1-letna
sprememba v %
3-letna
sprememba v %
5-letna
sprememba v %
Moje sanje 0,19% -19,13% -0,63% -2,29%
Situirana jesen 0,16% -15,72% 21,14% 25,27%
Popotnica za življenje 0,10% -13,31% 20,36% 30,92%

Donosnost paketov skladov na obračunski dan 26.05.2016